Forsker Linda B Jensen. Foto: Skretting ARC.
Forsker Linda B Jensen. Foto: Skretting ARC.

Ny doktorgrad på fiskefôr som styrker laksens skinn og slimlag

- Skinn og slimlag er laksens første forsvarslinje mot ytre påvirkninger. Mekaniske og miljømessige faktorer kan påvirke og skade skinnet, og dermed gi en økt risko for sekundære infeksjoner, skriver Linda B. Jensen, ifølge en pressemelding fra UiB.

Publisert

Jensen disputerer fredag 9. oktober 2015 for ph.d. graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen «Nutritional and environmental impacts on skin and mucus condition in Atlantic salmon (Salmo salar)». Doktorgradsarbeidet har undersøkt hvordan skinnet og slimlaget påvirkes av utfordringer som oppstår under normale oppdrettsforhold, som temperaturendring, sår og lusesmitte. Utvikling av metoder for å vurdere endringene var en viktig del av arbeidet. I tillegg ble muligheten for å styrke skinnet gjennom å tilsette funksjonelle komponenter i fôret undersøkt.

Det ble utført fire fôringsforsøk med laks. Kvantitativ histologi av skinn med digital bildeanalyse, proteinuttrykk i slim og genuttrykk i skinn var verdifulle verktøy for å studere forskjeller i grupper utsatt for ulik behandling. Forsøkene viste at sjøvannstemperatur hadde innvirkning på kjemisk sammensetning av skinn. Økt temperatur førte til høyere nivå av protein og kollagenrelaterte aminosyrer i skinn, mens mengden umettede fettsyrer i skinn økte ved lav temperatur. Epidermis, overhuden, var signifikant tynnere ved høy temperatur (16°C vs. 4°C), med relativt større areal dekket av slimceller. Effekten av temperatur og diett på sårheling ble også studert ved å påføre fisken mekanisk skade. Økt temperatur og tilsetning av sink i fôret hadde en positiv effekt på sårheling.

I to av forsøkene ble fisken fôret med dietter tilsatt funksjonelle ingredienser før de ble infisert med lus. Et stort antall proteiner ble identifisert i slimet. Mange av disse var relatert til stress og immunrespons, og understreker viktigheten av slim som barriere mot ytre påvirkninger. Forsøkene viste at helsefôr reduserte antall lus på fisken og kan dermed bidra til en helhetlig bekjempelsesstrategi mot lus. Arbeidet i avhandlingen består av fire artikler publisert i peer reviewed journaler.

Linda B. Jensen er født i Fredrikstad i 1973. Fra 2001 har hun graden cand.scient i akvakultur fra Insitutt for fiskeri- og marinbiologi, Universitet i Bergen. Forskningsarbeidet har vært et samarbeid mellom Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), UiB og Skretting Aquaculture Research Centre (ARC). Veiledere har vært professor Rune Waagbø ved NIFES og dr. Alex Obach, Skretting ARC. Jensen jobber som forsker ved Skretting ARC i Stavanger.