Laks som hopper i merd. Illustrasjonsfoto.
Laks som hopper i merd. Illustrasjonsfoto.

Ny egenerklæring for Kina-laks

En ny sunnhetsattest for eksport av fisk og fiskevarer er forhandlet fram mellom Mattilsynet og Kina. Det nye er at attesten har en tilleggsattestering som sier at laks ikke kommer fra akvakulturanlegg som er båndlagt av Mattilsynet grunnet PD eller ILA.

Publisert

Følgende dokumenter skal fra og med i dag, 20.4.2015, brukes for eksport av fisk og fiskevarer til Kina: 1.1.100 Kina, sunnhetsattest, kinesisk-engelsk, 2015-04

For laks som skal eksporteres til Kina kreves følgende egenerklæring: 1.3.227 Kina, egenerklæring laks PD-ILA, 2015-04 specimen

Attesten må i første omgang fylles ut manuelt, men blir tatt inn i MATS skjematjenester i løpet av denne uken.

Attesten er lik den tidligere kinesiske attesten for fisk og fiskevarer, bortsett fra tillegget i attestering for laks til Kina: Certification for Atlantic Salmon:

  1. The consignment comes from a farm that has no suspected or confirmed infection of ISAV and Salmonid Alphavirus or (the consignment) has been subject to official inspection of Norway and does not contain ISA virus or Salmonid Alphavirus.
  2. This consignment comes from an officially registered farm of Norway, on which Norway performs official monitoring over the diseases described in Clause 1.
  3. This consignment is produced and processed under the HACCP system and the whole process is placed under official oversight of Norway.
  4. The original packing materials, water, ice, matting materials and all ware and objects in contact with the Atlantic salmon products in this consignment are in compliance with the relevant sanitation requirements of China and EU legislation.

Basert på egenerklæring fra produsenter kan Mattilsynet attestere på at laksen ikke kommer fra et akvakulturanlegg som er båndlagt for PD eller ILA.

Utfylling av egenerklæringen

Egenerklæring er grunnlag for behandling av rekvisisjoner for eksport av laks til Kina. Dette er et obligatorisk dokument som skal legges ved når eksportøren/produsenten sender inn rekvisisjonen til Mattilsynet.

Egenerklæringen fylles ut og signeres av produksjonsansvarlig/kvalitetsansvarlig ved virksomhet hvor varene produseres. Det skal lages en ny egenerklæring for hver ny forsendelse.

Egenerklæringen skal avklare helsestatus for hvert fiskeparti som utsendes, dvs. at fisken i dette partiet ikke kommer fra et akvakulturanlegg som er båndlagt av Mattilsynet på grunn av mistanke om eller påvisning av PD eller ILA, eller at mistanke om ILA eller PD i det/de aktuelle akvakulturanleggene er under utreding av virksomhetens fiskehelsetjeneste.

Egenerklæring sendes med rekvisisjon til rekvisisjonsavdelingen. Egenerklæringen kan legges ved under steg ”Registrer Vedlegg” i MATS Skjematjenester.

Behandling hos rekvisisjonsavdelingen

Med egenerklæringen som utgangspunkt skal rekvisisjonsavdeling avklare helsestatus for hvert fiskeparti som utsendes, dvs. at fisken i dette partiet ikke kommer fra et akvakulturanlegg som er båndlagt av Mattilsynet på grunn av mistanke om eller påvisning av PD eller ILA.

Dersom fisken i partiet kommer fra andre akvakulturlokaliteter enn de som rekvisisjonsavdelingen fører tilsyn med, skal rekvisisjonsavdelingen ta kontakt med det aktuelle kontor eller regionen (dvs. det området hvor fisken kommer fra) og avklare helsestatusen med dem.

Dersom disse opplysningene er i orden, godkjennes rekvisisjonen og saksnummer skrives nederst på egenerklæringen. Egenerklæringen beholdes av rekvisisjonsavdelingen elektronisk.