Prestvik Øyvind
Prestvik Øyvind

Resirkulerer i klekkeriet

Alvestad Marin har sammen med Sintef og Siemens utviklet en plug and play-modul for resirkulering av vannet i klekkerier. - Energisparing og bedre kontroll over vannkvaliteten er den viktigste motivasjonsfaktoren for å ta i bruk resirkuleringsteknologi også på det aller første stadiet i lakseproduksjonen, fastlsår Sintef-forsker Øyvind Prestvik.

Publisert

Pål Mugaas Jensen Før helgen hadde de tre aktørene trommet sammen til seminar om Kuben, som produktet har blitt kalt. Stedet var Marine Harvest-anlegget Steinsvik Fiskefarm, som har hatt prototypen av resirkuleringsanlegget til test. - En av de viktigste fordelene med resirkuleringsanlegg til rognproduksjon er å få ned energiforbruket, sier Sintef-forsker Øyvind Prestvik. Han har vært prosjektleder for industriprosjektet der Alvestad Marin og Siemens har vært deltagere foruten Sintef selv. Prestvik forteller at det å varme vann til rognproduksjon på tider av året da råvannet kan ha svært lave temperaturer, kan gjøre store utslag på strømregningen.

- Og man skal heller ikke glemme at det kan være en utfordring knyttet til å kjøle ned vann i sommerhalvåret, sier han.

Årstidsuavhengig produksjon, et håp om mindre sopproblemer, og bedrer kontroll med vannparametrene er andre momenter som nevnes som fordeler med et resirkuleringsanlegg.

Det nye med anlegget til Alvestad Marin er at det foreligger som et plug and play-anlegg som kan kjøres inn i klekkeriet med en truck direkte fra en konteiner. Sette strømledningen i veggen og koble rørene til klakkebakkene er i prinsippet det som skal gjøres. - Ved å levere anlegg på denne måten får kunden noe forutsigbart som vi kan levere med en garanti. Til nå har det vært mye kundetilpassete prototypelignende anlegg som er blitt levert, sier Alvestad.

Han sier de nå er klare til å kommersialisere produktet og at det vil skje en gang i løpet av 2010.

Les mer om resirkulering i rognanlegg i Norsk Fiskeoppdrett nr 6.