Ørjan Olsvik
Ørjan Olsvik

Ørjan Olsvik forlater Nofima

Konsernsjef i forskningskonsernet Nofima, Ørjan Olsvik, har besluttet å fratre sin stilling. Han vender tilbake til jobben som professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitet i Tromsø.

Publisert

- Jeg har gjort den jobben jeg ble satt til for snart to år siden. Sammenslåingen av de fire instituttene som nå utgjør Nofima er fullført, organisasjonen er satt og mange av de viktigste prosessene er gjennomført. Nå går selskapet over i en ny fase, og jeg finner det da riktig å overlate roret til nye krefter. Selv ser jeg fram til å vende tilbake til faget og studentene, sier Olsvik i en pressemelding.

Nofima ble dannet etter en omfattende prosess, hvor et av hovedmålene var å samle norsk matforskning, både fra fiskeri- og landbrukssektoren, i samme selskap. Det statlige eierskapet forvaltes av Fiskeri- og kystdepartementet, som eier 56,4 prosent av selskapet. - Jeg er takknemlig for jobben han har gjort i selskapets krevende førstefase, og ønsker ham lykke til i sin videre forskergjerning, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Styreleder Endre Skjørestad tar Olsviks avgjørelse til etterretning og vil nå starte jobben for å finne hans etterfølger. - Jeg respekterer Ørjan Olsviks beslutning, han har gjort en formidabel jobb for oss i nesten to år og jeg ønsker ham lykke til videre. Visekonsernsjef Øyvind Fylling-Jensen konstitueres i stillingen som konsernsjef inntil videre. Deretter vil styret måtte avgjøre hvordan vi griper an den videre prosessen, sier han.