Antibiotika, legemidler, medisin
Antibiotika, legemidler, medisin

Salg av antibakterielle midler halvert

Salget av antibakterielle midler ble mer enn halvert fra 2009-2011 og sett i forhold til biomasse produsert oppdrettsfisk er forbruket svært lavt.

Publisert

Det er Folkehelsa som skriver dette på sine nettsider.

Reseptbasert statistikk fra Mattilsynet for perioden 2000-2008 viser at salg av antibakterielle midler i økende grad har gått til behandling av nyere oppdrettsarter og spesielt torsk. Det var i denne perioden en sammenheng mellom økning i forbruket av antibakterielle midler til torsk og økning i biomasse torsk produsert. Data for salg per oppdrettsart foreligger ikke for 2011.

Salget av midler mot innvollsorm har vist en årlig nedgang siden 2004, men hadde en kraftig økning fra 2010 til 2011.

Forbruket av soppmiddelet bronopol i 2011 var tilnærmet uendret sammenlignet med 2010.

Tabell 1. Antibakterielle midler (kg aktiv substans)

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

florfenikol

205

154

111

202

302

139

166

303

275

336

flumekin

5

60

4

28

7

18

1

1

0

0

lincomycin/ spectinomycin (1:2)

 

 

 

 

50

66

70

43

57

20

oksolinsyre

998

546

1035

977

1119

406

681

926

308

212

oksytetracyklin

11

45

5

8

0

19

23

40

10

1

Totalt

1219

805

1159

1215

1478

648

941

1313

649

569