Laks på is.
Laks på is.

Skotsk laks blir utkonkurrert i inn- og utland

De to siste rapportene fra FAO Globefish og Norges Sjømatrådet, sier at at skotsk laks står overfor stadig sterkere konkurranse - både i viktige eksportmarkeder og innenlands.

Publisert

Rob Fletcher

Rapportene tyder på at den britiske eksporten til USA er truet av kanadisk og norsk laks, mens det innenlandske markedet også absorbere økende mengder av norske råvarer.

Trendene er en bekymring for Scottish Salmon Producers Organisation (SSPO).

De skotske produsentene håper at den fortsatt sterke viseren i Frankrike og et bedre salg i markeder som Tyskland, kan bidra til å avhjelpe situasjonen.

- Det skotske laksesalget har flyttet i henhold til ulike markedsforhold. De norske og europeiske markedet er fortsatt viktig. Etablerte markeder som Frankrike fortsetter å gjøre det bra, og det er vekst i markeder som Italia og Tyskland, sier Scott Landsburgh, SSPO konsernsjef, til Fish Farming Expert.

Konsernsjefen sier det er tid for strategisk vekst videre. 

- Vi trenger stabile markedsforhold, sier Landsburgh.

Eksport utfordringer

FOA Globefish rapporten peker på at etter et rekordår for den skotske næringen i 2014, er prisene gått ned og fjorårets viktigste driver av eksportvekst, USA, har beveget seg mot andre produsenter. Canada har spesielt trappet opp tilførsel av fersk hel atlantisk laks til det amerikanske markedet, et segment som britiske produsentene tidligere har hatt.

Det franske markedet fortsetter å favorisere skotsk laks og den franske andelen i britisk lakseeksporten øker, viser tallene. 

På etterspørselssiden, forblir laks nummer én av fisk konsumert i Storbritannia, med en økende preferanse for ferskt produkt dukker opp, viser statistikken. Prisene er ned imidlertid, og rabatt forhandlere fortsetter å øke sin andel av det britiske markedet.

I de første åtte månedene av året, importerte Storbritannia 48,779 tonn norsk laks - en økning på 37 prosent i volum og 41 prosent målt i verdi, viser tall fra Norges Sjømatråd.