Spår marginal El Niño påvirkning på fôrkostandene

Kolbjørn Giskødegård i Nordea Markets sier til Kyst.no at fôrprisene ikke vil bli like påvirket av årets trolig kraftige El Niño, som den i fjor. Da steg nemlig dollaren samtidig.

Publisert

Therese Soltveit

Fiske etter ansjos i Peru blir normalt sterkt påvirket av naturfenomenet El Niño. Ofte spretter fiskemel- og fiskeoljeprisene i været om det blir kraftig nok.

- El Niño har en betydning for fôrkostander, og tilgangen på fiskemel og fiskeolje. Men jeg tror ikke markedet vil bli påvirket i like stor grad som i fjor, sier Giskødegård, til Kyst.no.  Foto: Therese Soltveit
- El Niño har en betydning for fôrkostander, og tilgangen på fiskemel og fiskeolje. Men jeg tror ikke markedet vil bli påvirket i like stor grad som i fjor, sier Giskødegård, til Kyst.no. Foto: Therese Soltveit

Kyst.no har tatt kontakt med Nordea Markets analytiker Kolbjørn Giskødegård, for å høre hvordan de tror markedet vil bli påvirket av årets El Niño.

Les også: - El Niño påvirker hele næringen

- Fenomenet har en betydning for fôrkostander, og tilgangen på fiskemel og fiskeolje. Men jeg tror ikke markedet vil bli påvirket i like stor grad som i fjor, sier Giskødegård.

Statlige meteorologiske institusjoner i USA og Australia har de seneste ukene advart om at værfenomenet El Niño vil kunne bli den sterkeste på nesten to tiår. Fenomet kan gi utslag og påvirke både råstoff-tilgangen og laksefôrprisen i verden.

Ingen grunn til bekymring

Analytikeren sier det kom en noe uventet El Niño i 2014, samtidig som den amerikanske dollaren steg fra seks til åtte dollar. Dollarstigningen og værfenomenet gjorde at fôrkostandene og prisene på markedet steg betraktelig.

- I fjor kostet det rundt 2000 dollar per tonn fiskemel. I år er produsentene og markedet mer forberedt på at en slik situasjon kan oppstå, så jeg tror ikke det er grunn til bekymring, sier Giskødegård til Kyst.no.

Les også: El Niño kan føre til betydelig reduksjon av kvoter

- Vår formening i Nordea, er at dette er et kortvarig problem og et forbigående fenomen. Dersom det kommer en kraftig El Niño, fører dette til at kvotene blir redusert og det er mangel på ansjos en sesong. Men med en gang dette stabiliserer seg, gjør også markedet det, påpeker han.

Han sier at når havstrømmene og temperaturene går tilbake til normalen, kommer fisken også tilbake.  

Snakker ører ikke kroner

- Det gjør at kvotene igjen stiger til optimale forhold, som fører til at prisen blir lavere. Vi ser også konturer av at vegetabilske råstoff har gått ned i pris, noe som gjør dette enda mer attråverdig for fôrselskapene, som ønsker å bruke mer av disse råvarene i laksefôret sitt, sier Giskødegård til Kyst.no.

Han peker også på at Nord Atlantiske fiskere har hatt høye fiskekvoter og en god tilgang, noe som også kan gjøre at prisene kan holde seg mer stabile på det globale markedet.

- El Niño vil ha en liten «impact». Jeg tror vi snakker om ører og ikke kroner, på en eventuell prisøkning, så lenge dollaren holder seg stabil, avslutter Giskødegård.

Fakta om El Niño:

  • Er en tilstand i havet og atmosfæren som påvirker værmønsteret over halve kloden, og hvor temperaturen blir relativt høy i havets overflate ved ekvator øst i Stillehavet.
  • Stammer fra en varm havstrøm i Stillehavet, og opptrer uregelmessig.
  • Ved en El Niño vil varmt vann fortrenge kjøligere og næringsrikt vann.
  • Påvirker pendlingen av Det ekvatoriale stillebeltet, som ellers gjerne følger solens gang gjennom sesongene. Under en El Niño vil beltet ofte bli forskjøvet lengre sørover enn vanlig, og ha stor betydning for nedbøren enkelte steder.
  • En forsterket El Niño skyldes storstilt avvik fra den normale sirkulasjonen i hav og luft i det sørlige tropiske Stillehavet. Kilde: Store norske leksikon

Les mer om fenomenet her.