Amalie Båtvik og Evelyn Fossen fra Måsøval AS. De var en av tre selskaper som fikk stilt en problemstilling til elever under Blå Innovasjonscamp.

Elever fikk bryne seg på problemstillinger fra havbruksnæringen

78 elever var onsdag samlet til Blå Innovasjonscamp på Frøya, der de fikk komme med smarte løsninger på relle problemstillinger fra havbruk.

Publisert Sist oppdatert

Randi Annette Enge er prosjektleder for årets Blå Innovasjonscamp, og jobber til daglig i Blått Kompetansesenter på Sistranda.

Til Kyst.no forteller Enge at årets innovasjonscamp gikk helt etter planen.

- Det er en fornøyd prosjektleder som sitter her i dag, etter en vellykket Blå Innovajsonscamp på Frøya, sier hun.

Kystmuseet stod for en av aktivitetene utendørs som var å bygge en åttekantet merd som ble brukt før i tiden.

Arrangementet er et samarbeid mellom Guri Kunna videregående skole, Ungt Entreprenørskap og Blått Kompetansesenter, med SpareBank1 SMN som bidragsyter til å få dekket kostnadene. Guri Kunna bidrar også økonomisk. 

Enge sier målet med campen er å bidra til viktig opplysningsarbeid blant unge om sjømat, havbruk og bærekraft som er skapt i Trøndelag.

- På den fysiske campen deltok det 78 elever. På den digital campen var det over 560 elever som deltok. 

Arnarlax på plass

Under campen fikk de unge bryne seg på flere aktuelle problemstillinger. De tre bedriftene Måsøval, Arnarlax og Eidsvaag stilte med en problemstilling hver. Blant annet var den ene problemstillingen hvordan man skal øke rekruttering til maritim utdanning.

- Vi opplever en stadig større «kamp» om folk. Vi skal alle ha de samme folkene, så da er det om å gjøre at vår næring/utdanning blir så spennende som mulig. 

Måsøval sin problemstilling var hvordan kan man redusere eller eliminere proteinskummet som oppstår under avlusningen, samtidig som man bevarer effekten av den mekaniske avlusningen?

Johnny Indergård og Kristine Aarnes fra Arnarlax var på plass for å gi elevene en problemstilling fra næringen.

En tredje problemstilling, som ble servert av de to tilreisende fra Arnarlax var:  hvordan kan man få ut slam fra tanken så fort som mulig uten at det påvirker fisk og drift? 

Idémyldring for å komme frem til gode løsninger på problemstillingene fra havbruksnæringen.

Fikk lære om næringen

Prosjektlederen forteller at det totalt var 78 elever som fikk bli med på aktiviteter utendørs, og etter å ha jobbet intensivt med problemstillingene skulle de pitche ideen sin foran de ulike problemstillerne fra havbruksnæringen.

- Jeg vil på vegne av Blått Kompetansesenter gi en stor takk til Kystmuseet som ga elevene en flott reise igjennom historien til laksen og ikke minst bød på en tøff utfordring om å bygge en merd slik den var for flere år tilbake i tid. Jeg vil også takke Ungt Entreprenørskap for et godt samarbeid, og jeg vil spesielt takke Guri Kunna og Martin Sæther som år etter år bidrar med dyktige mentorer fra VGS som tar oppgaver de får på strak arm, og leverer mer enn forventet. Elevene leverte mer enn forventet i år, og jeg er mektig imponert over hvor seriøst de tok oppgavene de fikk tildelt, sier hun avslutningsvis.

Blått Kompetansesenter sammen med aktører fra havbruksnæringen.