Gå til innhold
Annonse

- Har ekstra fokus på oppfølging av konkrete rømmingshendelser

Rømt fisk. Illustrasjonsfoto: Fiskeridirektoratet.
Rømt fisk. Illustrasjonsfoto: Fiskeridirektoratet.

Den tilsynelatende positive rømmingsstatistikken fra 2017 har fått en skikkelig flenge i siden så langt i 2018. Nå varsler Fiskeridirektoratet tettere oppfølging av rømmingshendelsene.

Øyvind Lie, direktør for Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet. Foto: F.dir.
Øyvind Lie, direktør for Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet. Foto: F.dir.

2017 ble et år med rekordlave rømmingstall. Kun 10 000 laks rømte i fjor, mot 126 000 laks året før. Så langt i år er det allerede meldt om fem rømmingshendelser, som tilsammen overgår hele fjoråret med femgangen. Og da er ikke all fisken endelig opptalt.

Øyvind Lie, direktør for Kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet opplyser at de mistenker at Bolaks-rømmingen var stor, men må avvente med en endelig konklusjon til opptelling av fisken er gjennomført.

Han oppsummerer også de andre fire rømmingene, og sier at hos Sulefisk, har man ikke fått fisk i gjenfangst-garn. Her antas omfanget å være lite.

- Rømmingen fra Marine Harvest sin lokalitet Geitryggen i Nærøy, var på 54 000. Rømmingen fra Flokenes vurderer vi å være liten av omfang. Den siste vi fikk forrige uke, hvor Marine Harvest varslet om en flenge i not på cirka 4 meter på Austvika i Flatanger, er det enn så lenge kun en mistanke om rømming. Her er det til nå ikke meldt om fangst av rømt fisk, men flengen var så stor at vi ikke kan utelukke at det er snakk om en større rømming, forteller han.

Les også: Det viktigste er hvor mange gytefisk som når elvene

Bra oppfølging etter rømming

Lie sier at deres oppfatning er at oppdretterne har fulgt beredskapsplanene etter de har oppdaget rømmingene.

- Vi har vært på rømmingsinspeksjon på de nevnte lokalitetene, foruten en planlagt inspeksjon i Flatanger. Marine Harvest skal sjekker opp alle sine nøter med samme løsning som på Geitryggen, og gjør eventuelle endringer.

Flere av rømmingene har skjedd grunnet avlusing, og Lie sier at direktoratet vet at risikoen for rømming øker ved håndtering av not i ulike sammenhenger, og at avlusing er en del av dette bildet.

- Vi har derfor blant annet intensivert tilsyn med brønnbåter, og satt ekstra fokus på oppfølging av konkrete hendelser.

Han sier det er viktig å peke på at årsaken til at fisk rømmer fra oppdrettsanlegg er svært sammensatt. Og derfor er det viktig at næringsaktørene jobber bredt med å redusere farene med rømming.

- Vi konstaterer at tallene for 2017 var det beste året så langt i en nedadgående kurve, og vi vil jobbe målrettet for at dette skal bli normalen. Fiskeridirektoratet ser alvorlig på enhver rømming fra oppdrettsanlegg – uansett omfang. De tilfellene hvor det er snakk om brudd på lover og regler, vil vi bruke de virkemidlene vi har tilgjengelig overfor bransjen, kommenterer han. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse