Gå til innhold
Annonse
Slakteriet Brekke AS satt i samråd med direktoratet i gang med gjenfangstgarn, i tillegg til å varsle fiskarar i området. Skjermdump: BarentWatch.
Slakteriet Brekke AS satt i samråd med direktoratet i gang med gjenfangstgarn, i tillegg til å varsle fiskarar i området. Skjermdump: BarentWatch.

Oppteljing etter rømmingen av oppdrettslaks frå Slakteriet Brekke AS i Sognefjorden viser at 17 200 laks er rømt.

Annonse

Tidligare denne veka blei det rapportert til Fiskeridirektoratet at det var meldt inn rømming av oppdrettslaks frå Slakteriet Brekke AS i Sognefjorden.

Fiskeridirektoratet mottok måndag melding om rømming frå slaktelokaliteten Instefjord i Risnefjorden i Gulen kommune. Oppteljing etter rømminga viser at det dreier seg om 17 200 rømte oppdrettslaks.

Fisken som rømte har ei snittvekt på i underkant av 4 kg. Selskapet har satt ut gjenfangstgarn og har fått pålegg frå Fiskeridirektoratet om å utvide gjenfangstaktiviteten ut til området Ortneset - Apestoda.

Fiskeridirektoratet har gjennomført rømmingstilsyn hjå selskapet , som viser at det er eit stort hol på 3x2 meter i nota. Holet skal vere forårsaka av propellbruk i samband med båtanløp. 

Ønskjer tips

Det er så langt tatt 1259 laks i gjenfangsoperasjonen som føregår i området.

Meir info finn du på driektorates sine nettsider.

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse