Gå til innhold
Hull i not. Foto Sintef.
Hull i not. Foto Sintef.

Fiskeridirektoratet har nå oppdatert rømming-statistikken for 2015. Tallene viser at bare 2008 og 2012 hadde lavere innrapporterte tall, enn så langt i år.

Statistikken over lakseoppdretternes innmeldte rømmingstall viser at det per 30.09.2016 er rømt 128 000 individer.

Dersom lakseoppdretterne klarer å holde fisken i merdene ut året, ligger det an til at «rømmingsåret» blir det tredje beste, med minst rømt laks, i løpet av en fjorten års periode siden 2001.

romming.2015
romming.2015

- Det er klart at det er et stykke igjen til de styggeste året i 2006, men vi går for en nullvisjon når det gjelder rømming, selv om det er krevende, sier Are Kvistad fra Sjømat Norge til kyst.no.

Han er tydelig på at det gjøres mye godt arbeid for å hindre at rømminger skjer, internt i næringen.

- Vi holder blant annet rømmings-sikringskurs hvor det er enorm pågang. Det jobbes systematisk for at fisken skal holdes i merdene og laksenæringen har god bevissthet og forståelse rundt prosedyrene for å unngå rømming. Næringen lærer av hverandres feil slik at det ikke skjer igjen, legger Kvistad til.

Lars Andre Dahle fra rømmingskommisjonen, forteller at hans inntrykk av rømmingssituasjonen i laksenæringen er at ting er blitt bedre gjennom tiden.

- Men vi ser enda en del smårømminger, gjerne knyttet til operasjoner på anleggene. Ofte med ekstrautsyr som ikke fungerer så godt sammen, sier Dahle i en kommentar til kyst.no.

For regnbueørret er det meldt 69 000 rømte fisk per 30.09.2015.

Har du en sak du
vil tipse oss om?