Gå til innhold
Skjermdump fra Fiskeridirektoratets kartverktøy.
Skjermdump fra Fiskeridirektoratets kartverktøy.

Ifølge Fiskeridirektoratet er fisken oppgitt å være kun 13 gram, og skal ikke i utgangspunktet overleve i sjøen.

Fjordsmolt AS har hatt opptelling etter rømmingshendelsen ved deres settefiskanlegg Hellaren i Grovfjorden sist uke. Selskapet melder at om lag 217 000 settefisk av laks har rømt.

Selskapet har gjenfanget rundt 76 000 individer.

Hendelsen ble meldt til Fiskeridirektoratet tirsdag forrige uke. Det blir gjort analyser på gjenværende fisk for å sjekke sjøvannstoleransen.

Fiskeridirektoratet opplyser at de vil vurdere å pålegge selskapet en oppfølgende miljøundersøkelse i området.

Har du en sak du
vil tipse oss om?