Gå til innhold
Annonse

300 mill for å fjerne flaskehalsene langs Senjaveiene

Sjømatklyngen Senja mener Statens Vegvesen har gjort en god og grundig jobb med å kartlegge flaskehalser for sjømattransporten langs veinettet på Senja. Foto: Ole-André Helgaas.
Sjømatklyngen Senja mener Statens Vegvesen har gjort en god og grundig jobb med å kartlegge flaskehalser for sjømattransporten langs veinettet på Senja. Foto: Ole-André Helgaas.

Nå er rapporten med løsninger som skal bedre situasjonen for sjømattransporten langs Senjaveiene klar.  – En viktig milepæl, skriver Sjømatklyngen Senja i en pressemelding. 

Annonse

Statens Vegvesen har ferdigstilt utredningen av tiltak som kan bedre framkommeligheten for den sterkt voksende transporten av sjømat til og fra Senja.

Rapporten «Bedre framkommelighet for tungtrafikk på Senja» er laget på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og skal være en del av beslutningsgrunnlaget for regjeringens videre arbeid med å ruste opp viktige eksportveier for sjømat. På samme måte som sin forgjenger Ketil Solvik-Olsen, uttrykte dagens samferdselsminister Jon Georg Dale klare forventninger til utredningen og den videre prosessen, da han besøkte sjømatbedrifter og transportører i Sjømatklyngen Senja i snøføyka under årets skreisesong. 

Fornøyd med jobben

- Vi mener Statens Vegvesen har gjort en god og grundig jobb med å kartlegge flaskehalser for sjømattransporten langs veinettet på Senja, foreslå tiltak som kan avhjelpe situasjonen og dermed bedre framkommeligheten for vogntog hele døgnet, hele året. I denne prosessen har sjømat- og transportnæringa vært involvert og hørt.

Ifølge rapporten vil de anbefalte tiltakene langs Senjaveiene ha en kostnadsramme på mellom 300 og 500 mill kr, og innebærer ITS, skredsikring, vegutbedring samt endringer i drift og vedlikehold, skriver Sjømatklyngen.  

Haster med forbedringer

Sjømatklyngen mener at næringslivet på Senja er preget av sterk vekst og optimisme, men utviklingen bremses av transportveier som er smale, bratte, uoversiktlige, ras- og værutsatt og dårlig dimensjonert for tung aksellast.

- Det haster med å bedre framkommeligheten på disse vegene, hvor sjømattrafikken har vokst fra 10 000 til 20 000 vogntog i året, på bare 5 år. 

Sjømatklyngen Senja ser nå fram til at politiske beslutningstakere lokalt, regionalt og nasjonalt engasjerer seg og følger opp. 

Statens Vegvesen har overlevert sin utredning og anbefaling til Samferdselsdepartementet, og rapporten er nå offentlig tilgjengelig.

- Vi er glad fordi dette betyr at saken om Sjømatveiene på Senja som pilot for regjeringens arbeid med å ruste opp viktige nasjonale eksportveier, endelig kan tas videre, skriver de avslutningsvis.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse