Gå til innhold
Annonse
Cash is King. John Fredriksen vil ikke ut av oppdrett.
Cash is King. John Fredriksen vil ikke ut av oppdrett.

Fjoråret er et av de beste noensinne i oppdrettsnæringen hva økonomiske resultater angår. Oppdrettseierne i de børsnoterte selskapene tok ut 4,2 milliarder kroner i utbytte.

Annonse

Kyst.no har sett på utbytte for alle de børsnoterte selskapene i 2015. Det er fem børsnoterte selskaper som driver i hovedsak med laks. Tallene inneholder hele konsernets virksomhet enten det bare dreier seg om oppdrett, eller om det også inkluderer videreforedling, fôrproduksjon, og salgsvirksomhet.

Naturlig nok er det næringens største selskap, Marine Harvest, som er tyngst på labben med å hente ut utbytte. Her tok eierne ut 2,3 milliarder kroner. I forhold til selskapets størrelse og verdi, var det Salmar-eierne som hentet ut mest.

Grieg Seafood som leverte de svakeste resultatet i fjor, har foreløpig ikke meldt om utbytte for 2015.

Utbytte i millioner:

Marine Harvest:2 300

Salmar: 1 132

Lerøy: 655

Grieg Seafood: 0

NRS: 113

Til sammen: 4 200 millioner kroner

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse