Gå til innhold
Annonse
Erik Sterud. Foto: Norske Lakseelver.
Erik Sterud. Foto: Norske Lakseelver.

Gårsdagens oppslag med Jon Arne Grøttum i Sjømat Norge, der han ønsker å få presentert rett bilde av oppdrettsnæringen fikk Erik Sterud fagsjef i Norske Lakseelver til å reagere. – Grøttum har flere faktafeil, sier Sterud.

Annonse

Det som får Sterud til å reagere er blant annet at Grøttum påpeker at «oppdrett av laks har vist seg å ha liten påvirkning på miljøet», og at villaksen ikke er en truet art.

Les også: Vil ha frem rett bilde av næringen

- Om oppdrettsindustriens påvirkning på miljøet, konkluderer forskningsmiljøene stikk motsatt av Grøttum. Det er jo nettopp miljøpåvirkningene som gjør at næringen ikke har fått vokse, konstaterer Sterud.

Fagsjefen påpeker så at Riksrevisjonen sin undersøkelse av havbruksforvaltningen fra 2012 blant annet konkluderte med «at den sterke veksten i næringen innebærer betydelige miljømessige utfordringer».

- De konkluderer også tydelig på at miljøutfordringene i næringen er etter Riksrevisjonens vurdering av et omfang som vil kreve vesentlige endringer i havbruksforvaltningen og måten havbruksnæringen blir regulert på, opplyser han.

Illustrasjon av fangstet laks. Kilde: SSB.
Illustrasjon av fangstet laks. Kilde: SSB.

Fangster ikke 200 000

Sterud viser også til at vi både har en Lakse- og innlandsfiske lov og en Kvalitetsnorm for villaks, som begge legger stor vekt på at laksen skal forvaltes for å holde et høstbart overskudd.

- Uten et høstbart overskudd har vi ikke nådd forvaltningsmålene.

At der årlig fiskes og avlives 200 000 villaks i elvene påpeker han også er nær dobbelt så høyt som realiteten og viser til SSB-tall for 2015.

- Spriket mellom fangst og beskatning skyldes gjenutsetting av laks, som nå er på cirka av totalfangsten. Hvor Grøttum henter sine tall fra vet han best selv, sier Sterud.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse