Gå til innhold

Åpner for fiske etter rømt oppdrettslaks i Møre og Romsdal

Rømt fisk, håv, garn, hull
Rømt fisk, håv, garn, hull

Fiskeridirektoratet  skriver at de er opptatt av at det gjennomføres et effektivt gjenfangstfiske av rømt oppdrettslaks. Etter rømmingen på lokalitet Bjørlykkestranda i Vanylven kommune har vi pålagt Marine Harvest utvidet gjenfangst.

I tillegg har Fylkesmannen åpnet for fiske etter rømt oppdrettslaks frem til 20. desember 2015. Åpningen gjelder i sjøen i området:

  • fra grenselinjen Åram-Nupen i Hallefjorden,
  • inn til en grenselinje mellom Løset-Eikrem i Syvdsfjorden,
  • nord for grenselinjen mellom Dysaodden-Åseneset i Voldsfjorden,
  • via grenselinjen mellom Rjåneset-Raudøytangane-Berkneset, Eiketangane-Måløysundet og Arehaugen-Sundhaugen,
  • til grenselinjen mellom Flåvikneset-Laupsneset i Vartdalsfjorden.
  • Tillatelsen gjelder stang og snøre fra land og båt, settegarn med maskevidde 58 mm eller mer, andre dorgredskaper enn stang og håndsnøre, krokgarn, kilenot og laksevarp. Det blir gitt dispensasjon fra påbudet om nedsenking av garnredskap.

Vær oppmerksom på at tillatelsen  ikke gjelder i fredningssonene i elvemunningene i dette området. Villfisk av laks og sjøørret skal settes ut igjen. I sjøen har grunneieren enerett til fiske etter anadrome laksefisk med faststående bundne redskap så langt hans grunn går.

Dusør

Marine Harvest Norway AS betaler 500 kroner i dusør for hver fanget fisk fra anlegget som blir levert tilbake.

 

Fisken kan etter avtale leveres til Marine Harvest sin landbase på Koparneset, eller til lokalitet Bjørlykkestranda.

Har du en sak du
vil tipse oss om?