Gå til innhold
Annonse

Aas leverer nybygget "Ronja Supporter" til Sølvtrans

Aas Mekanisk leverer nybygg nr. 196 – MS Ronja Supporter til Sølvtrans. Foto: Aas Mek. Verksted AS.
Aas Mekanisk leverer nybygg nr. 196 – MS Ronja Supporter til Sølvtrans. Foto: Aas Mek. Verksted AS.

Aas Mek. Verksted A/S leverer den 11. november 2016 sitt nybygg nr. 196, en brønnbåt av typen AAS 1802 ST til rederiet Sølvtrans AS.

Annonse

- Dette er søsterskip til vårt bygg nr. 194- MS Ronja Challenger levert i april i år til samme rederi. Dåpen vil finne sted i Ålesund lørdag den 12. november med Fiona Larkin, CFO i Scottish Salmon Companies som gudmor, melder selskapet i en pressemelding.

Rederiet Sølvtrans AS som mottar skipet, er hjemmehørende i Ålesund.

Tekniske opplysninger: 

  • Lengde o.a: 69,86 m
  • Lengde p.p: 66,98 m
  • Bredde:12,00 m
  • Dybde i riss: 5,90 m
  • Tonnasje: 1753 BT
  • Lasteromskap: 1800 m3
  • Servicefart: 12,6 knop
  • Fartsområde: Europeisk fart

Båten er utstyrt og arrangert spesielt for føring av levende fisk i lukket system som rederiet har spesialisert seg på gjennom 16 år. Båten er også utrustet med Sølvtrans sitt spesielle lastesystem for ferskvann behandling.

Båten er arrangert for sortering, smolt transport, avlusing med filter for oppsamling av lus og UV-behandling av alt sirkulasjonsvann. Fartøyet kan trykklosse med en trykkhøyde på opptil 7 m. Dette er arrangert spesielt for å kunne trykklosse direkte til slakteri eller mottakstanker på land.

Lastekapasiteten er på 1800 m3 fordelt på 2 lasterom med skyveskott og trykk laste- og lossesystem, og arrangert med rederiets spesielle tverrskips sirkulasjonssystem for optimal utnyttelse av tank volumet og lukket transport.

Innredning

Det er innredningsfasiliteter for ti personer, fordelt på seks enmannslugarer og to tomannslugarer, alle med dusj og toalett.

Båten er arrangert med stor og romslig messe og salong, bysse, kjøl- og fryserom, vaskerom, garderobe, kaffebar, trimrom, laboratorium m.m.

Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiske håndtering m.m. Båten er utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing i.h.h.t. strengeste krav.

Aas Mekanisk leverer nybygg nr. 196 – MS Ronja Supporter til Sølvtrans. Foto: Aas Mek. Verksted AS.
Aas Mekanisk leverer nybygg nr. 196 – MS Ronja Supporter til Sølvtrans. Foto: Aas Mek. Verksted AS.

Elektronisk utstyr

Båten er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler for Europeisk fart.

Lasterommet er på totalt 1800m3 fordelt på 2 rom med skyveskott og trengesystem.

For lasting og lossing av levende fisk er båten arrangert med trykk laste- og lossesystem med fisketellere, for trykklossing også til land opp til 7 m trykkhøyde.

I tillegg er det montert et dobbelt vakuumpumpe anlegg med 2 x 6000 l tanker.

Båten er spesielt arrangert for lukket transport med CO2 luftere, RSW kjøling, oksyginering m m for behandling av vannet i lasterommene i forbindelse med transport av smolt, syk fisk, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l.

Båten er utstyrt med filter og UV anlegget med kapasitet for behandling av sirkulert vann ved UV lukket transport, smolt transport, avlusing o.l.

Systemer

Sirkulasjonssystemet er også arrangert med egne filter for oppsamling av lus i forbindelse med avlusing av fisken. Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørr stoff / lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land for analyse eller destruksjon.

Eget system er montert for separering av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing med ferskvannsbading og gjenbruk av ferskvannet, og bruk av over og undertrykks lasting uten bruk av vakuum pumpe.

Et eget system er installert for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing.

For transport av fisk med lukket system er det montert vannluftere for avgassing av vannet for fjerning av CO2 og regulering av PH.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervanns kamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport.

For rengjøring og desinfisering av lasterom og rørsystem er det montert et automatisk vaske -og desinfiseringssystem, samt manuelle høytrykksvaskere og ozon desinfiseringssystem.

Dekkutstyr

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene er det montert fire kraner på dekk, en på 52 t/m og en 48 t/m og to på 23 t/m.

På bakkdekk er det montert 2 stk ankervinsjer, ene med mooring trommel, 1 stk mooringvinsj på poopdekk og 5 stk 3 t nokker på hoved- og poopdekk.

Det er montert Aqua Scan fiske tellere.

Maskineri

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Wartsila 8L20 på 1600 kw ved 1000 rpm, som er tilkoplet et Scana Volda gear og propellanlegg. Strømproduksjon besørges av en CAT Generator type 3512C på 1550 ekW og en C32 på 940 ekW, samt et havneaggregat type Scania type DI 13 75 M på 199 kw. For best mulig manøvrering, er det montert sidepropell forut på 450 kW og akter på 300 kW, type Brunvoll.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg.

Umiddelbart etter at dåp og festligheter er gjennomført, går båten vestover til Skottland og inn på 5 år kontrakt for Scottish Salmon Companies sine oppdrettsanlegg der borte.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse