Gå til innhold
Annonse

- Alger vil være nøkkelingrediensen i fremtidens fiskefôr

F.v. Professor Mette Sørensen, forsker Daniela Morales-Sanchez og prof essor Kiron Viswanath ved Nord Universitet. Foto: Nord Universitet.
F.v. Professor Mette Sørensen, forsker Daniela Morales-Sanchez og prof essor Kiron Viswanath ved Nord Universitet. Foto: Nord Universitet.

Prosjektet Algae to Future (A2F) ønsker å legge grunnlaget for industriell mikroalgeproduksjon i Norge. Kiron Viswanath ved Nord Universitet som koordinerer fiskeforsøkene forteller de har lagt inn en innsats for å inkludere alger i fôret i nesten ti år, og er overbevist om at de er en del av fremtidens havbruk.

Annonse

Algae to Future (A2F) inkluderer både norske og utenlandske forsknings- og næringslivspartnere, og vil legge grunnlaget for industriell mikroalgeprodukjson. Dette gjøres ved å utvikle et nettverk av algedyrkere i Norge som skal produsere en spesialisert algebiomasse, til bruk i testing og produktutvikling mot sluttprodukter innen mat, som brød og øl, og fiskefôr.

Tester fôr til laks

Nord Universitet i Bodø er ansvarlig for delen av prosjektet relatert til fiskefôr, og kyst.no har vært i kontakt med Kiron Viswanath, leder for delprosjektet. Han forteller at de ønsker å forske på to typer mikroalger, og hvordan de egner seg for fôr brukt til lakseoppdrett. Mikroalgefôret vil først testes på laks i et innendørs laboratorium i Bodø. Basert på resultater fra dette forsøket, vil en optimalisert og prosessert mikroalge testes for fôr i sjø.

- I tillegg til å sjekke ernæringskvalitet, med fokus på omega-3 fettsyrer til laksen, vil det også forskes på effekten mikroalgene har på fiskehelse, sier Viswanath. 

Han legger til at planlagte forsøk har tre faser, to i laboratoriene og en i sjø. De første resultatene, relatert til prosesseringteknikker og biotilgjengelighet av næringsstoffer i mikroalger for fisk, vil være klare mot slutten av 2018.

150 000 tonn

Viswanath forteller at Nord Universitet har lagt inn en innsats for å inkludere mikroalger i fiskefôr i nesten ti år. Etter flere studier og forskningsprosjekter, mener han at mikroalger vil være en nøkkelingrediens i fôr for til fremtidens havbruk, både for laks, andre fisk og skalldyr.

- Mikroalger vil hjelpe til med å erstatte fikseolje og fiskemel. Potensielt er innholdsdelen i laksefôr på rundt ti prosent, avhengig av typen mikroalge. Basert på dagens lakseproduksjon i Norge trenger vi minst 150 000 tonn mikroalger årlig.

Tildelt 40 millioner av Forskningsrådet

Prosjektet A2F vil varer i fire år fra april 2017 til mars 2021, og undersøker algers potensial til å produsere protein, fettsyrer og karbohydrater av høy kvalitet til mat og fôr. Forskningsrådet har tildelt prosjektet 40 millioner norske kroner.

Visjonen er å utvikle en kunnskaps og teknologiplattform for fremtidens produksjon av ulike produkter basert på mikroalger. Partnerne i A2F ønsker derfor å sikre rekruttering og utdannelse av unge forskere, noe som inkluderer masterstudenter, PhD’er og Post-Docs.  De ser for seg at mikroalgeindustrien vil være en del av den norske bioøkonimien i løpet av de neste ti til 15 årene.

Benytter kunnskap innen fiskefôr, ølbrygging og brødbaking 

For å komme frem til gode tekniske og industrielle løsninger som kan skape en fremtidig algebasert produksjon innen flere industriområder, vil det benyttes ekspertise innen mikroalgeteknologi, stressfysiologi, bioraffinering, matkvalitet, matsikkerhet, bioøkonomi, fiskefôr, ølbrygging og brødbaking.

Den spesialiserte algebiomassen vil utvikles ved algedyrkningsfasilitetene på Mongstad. Innføring av mikroalgedyrking i landbruket vil bli testet ut i en pilot ved gårdsbruk i Stryn ledet av Folvengaard.

  • Kiron Viswanath er fiskeforsker, og jobber med kosthold og fiskehelse. Siden 2008 har han lagt sin innsats i å utvikle mikroalger for fisk og reker. Han er involvert i flere forskningsprosjekter for å utvikle mikroalger til bruk i mat og fôr til oppdrettsbransjen, finansert av Forskningsrådet, Nordland Fylkeskommune, EU og US. På Nord Universitet er også professor Mette Sørensen involvert.

Om A2F: 

  • Prosjektet inkluderer forskningsinstitusjoner fra Norge, Nederland, Portugal, Spania, Belgia og Japan.
  • Nord Universitet i Bodø er ansvarlig for delen med fiskefôr.
  • Av andre norske universiteter er UiB, NMBU og Høgskulen i Volda også med.
  • Nøgne Ø og Råde Bakeri og Konditori stiller med sin ekspertise for matvarer som øl og brød.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse