Gå til innhold
Annonse
Konseptet Fleximerd. Foto: Bjørøya AS.
Konseptet Fleximerd. Foto: Bjørøya AS.

Folla Utvikling AS ber direktoratet om en omgjøring av sitt vedtak etter en misforståelse.

Annonse

Selskapet skriver i en pressemelding at Folla Utvikling AS søkte i november 2017 om seks utviklingstillatelser til uttesting av Fleximerd konseptet, en åpen merd som kan lukkes.

Direktoratet kom frem til at Fleximerd hadde nyhetsverdi, og konkluderte med at det ikke eksisterer konsepter med en lignende funksjon. Likevel avslo direktoratet søknaden med hovedbegrunnelse at det ikke var utført beregninger knyttet til merden i lukket tilstand.

Folla Utvikling AS har i dag anmodet direktoratet om å omgjøre vedtaket, evt. å ta saken under klagebehandling. Etter å ha gjennomgått direktoratets vedtak, ser det dessverre ut til at avslaget bygger på en misforståelse av den fremlagte dokumentasjon.

Misforståelse

Direktoratet har bygget sitt vedtak på at det kun er utført beregninger for Fleximerdkonstruksjonen i åpen tilstand. Dette er feil, da det var vedlagt søknaden en rapport fra ekstern sakkyndig som viser at det er foretatt beregning av konstruksjonen i lukket tilstand.

Selskapet sier de har i dag send inn dokumentasjon som underbygger at det dessverre foreligger en misforståelse, og har på dette grunnlag anmodet direktoratet om omgjøring av sitt vedtak. I tillegg til hovedbegrunnelsen for avslaget, at det ikke var foretatt beregninger knyttet til merden i lukket tilstand, hadde direktoratet også noen merknader knyttet til andre forhold. Samtlige forhold påpekt av direktoratet er kommentert i vår anmodning om omgjøring, og vi har i den forbindelse også vedlagt ytterligere dokumentasjon.

Bjørøya AS sier de håper ikke misforståelser knyttet til dokumentasjon og eventuelt ulik oppfatning av krav til dokumentasjon mv. ikke medfører at konseptet blir testet ut i praksis.

 

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse