Gå til innhold
Annonse
Måsøval Fiskoppdrett
Måsøval Fiskoppdrett

Kråkøy slakteri i Roan mener Mattilsynet forskjellsbehandler når de tillater slakting av smittet laks ved en bedrift, mens de forbyr det ved en annen i samme område, skriver NRK.

Annonse

Mattilsynet frykter at PD-smitten ved Måsøval oppdrettsanlegg i Roan skal spre seg med havstrømmene til anlegg i Nord-Trøndelag, mens laksen står i merdene og venter på å bli slaktet. Siden mai har derfor lakseslakteriet på Kråkøy i Roan vært stengt.

– Urettferdig

Den geografiske forskjellen er bakgrunnen for avslaget, sier Røthe Knudtsen. Foto: Kari Johanna Tveit
Den geografiske forskjellen er bakgrunnen for avslaget, sier Røthe Knudtsen. Foto: Kari Johanna Tveit

– Vi føler oss urettferdig behandlet når vi ikke får slakte, mens andre får det. Vi skulle ha slaktet mellom 9000 og 10.000 tonn med laks, sier daglig leder ved Kråkøy slakteri, Roger Sørgård til NRK Trøndelag.

For hos Lerøy på Hitra er det også påvist PD-smitte, men der blir laksen slaktet som vanlig.

Mattilsynet har også avslått anken på avgjørelsen om slakteforbud i Roan.

– Den vesentlige forskjellen mellom slakteriene i Roan og på Hitra er den geografiske avstanden til anlegg i Nord-Trøndelag som i PD-sammenheng er et smittefritt område, sier regiondirektør i Mattilsynet, Bjørn Røthe Knudtsen.

– Vi må være mer restriktive i områder som grenser til oppdrettsanlegg i Nord-Trøndelag, sammenlignet med anlegg i Sør-Trøndelag, sier Røthe Knudtsen.

Måsøval Fiskoppdrett får ikke slakte fisken grunnet PD-smitte. Foto: Måsøval Fiskoppdrett
Måsøval Fiskoppdrett får ikke slakte fisken grunnet PD-smitte. Foto: Måsøval Fiskoppdrett
Annonse