Gå til innhold
AQS-mannskap og ledelse på oppstartmøte hos Marine Harvest Nord i Sandnessjøen, fra venstre: Vetle L. Dahle, Vilhelm Skilhagen, Ørjan Iversen, Paul Benum, Pål Anders Lauvsnes, Magnus Roksvaag, Andre Sandstad, produksjonssjef Roger Pettersen i Marine Harvest Nord og daglig leder Ove Løfsnæs i AQS. Foto: AQS.
AQS-mannskap og ledelse på oppstartmøte hos Marine Harvest Nord i Sandnessjøen, fra venstre: Vetle L. Dahle, Vilhelm Skilhagen, Ørjan Iversen, Paul Benum, Pål Anders Lauvsnes, Magnus Roksvaag, Andre Sandstad, produksjonssjef Roger Pettersen i Marine Harvest Nord og daglig leder Ove Løfsnæs i AQS. Foto: AQS.

AQS AS har inngått en avtale med Marine Harvest Nord om charter av to servicefartøy med mannskap.

Kontrakten trådte i kraft 1. april, og omfatter de to fartøyene AQS Æge og AQS Frigg. Med et mannskap på tre på hver båt på hvert skift, er totalt 12 ansatte knyttet til kontrakten, melder selskapet på sine nettsider.

De to AQS-fartøyene skal hovedsakelig styrke Marine Harvest Nord sine ressurser under ikke-medikamentell behandling mot lakselus (IMM). Fartøyene vil bli brukt til andre serviceoppdrag når det ikke foregår avlusing.

- Betyr mye

Daglig leder Ove Løfsnæs i AQS AS i Flatanger sier det betyr mye å få en slik kontrakt. Marine Harvest er en stor og viktig kunde for AQS, både i region nord, midt og vest.

– Vi tar dette som en bekreftelse på at vi er blitt den fremste serviceleverandøren på bekjempelse av lus i norsk havbruksnæring, sier Løfsnæs.

AQS har i dag sju fartøy og arbeidsteam som driver bekjempelse av lus. Totalt drifter selskapet nå 14 fartøy og har 95 ansatte.

Marine Harvest Nord er Nord-Norges største oppdretter, med 52 lokaliteter, hvorav 30 er i drift, fra Nærøy i Nord-Trøndelag til Kvænangen i Troms. Årsproduksjonen er på 76.000 tonn levende vekt.

Har du en sak du
vil tipse oss om?