Gå til innhold
AQS AS og KB Dykk AS har inngått intensjonsavtale om fusjon. På bildet ser du daglig leder Ove Løfsnæs i AQS AS t.v og daglig leder Ola Krystad i KB Dykk AS. Foto: AQS.
AQS AS og KB Dykk AS har inngått intensjonsavtale om fusjon. På bildet ser du daglig leder Ove Løfsnæs i AQS AS t.v og daglig leder Ola Krystad i KB Dykk AS. Foto: AQS.

AQS AS og KB Dykk AS har inngått en intensjonsavtale om fusjon. Det nye selskapet blir landets nest største servicebåtrederi, med 165 ansatte og 23 fartøy.

- Vi skal være en solid og robust leverandør av tjenester til havbruksnæringa – også i framtida. Det er hovedgrunnen til at vi ønsker å slå oss sammen, sier daglig leder Ove Løfsnæs i AQS i en pressmelding.

- KB Dykk og AQS vil utfylle hverandre veldig godt, både når det gjelder mannskap, båter, utstyr og landorganisasjon. Vi kan tilføre hverandre mye bra, og vi tenker likt både om markedet og framtida. Vi ligger også nært hverandre geografisk, sier daglig leder Ola Krystad i KB Dykk i meldingen.

AQS har hovedkontor i Flatanger, mens KB Dykk holder til på Rørvik. Begge har hovedtyngden av oppdragene fra Trøndelag og nordover til Finnmark. De skriver at det nye selskapet blir landets største dykkerselskap, med til sammen 64 arbeidsdykkere.

- Næring, preget av mange små aktører

Ifølge intensjonsavtalen vil AQS-navnet bli videreført som navn på det nye selskapet. Ola Krystad blir daglig leder, mens Ove Løfsnæs blir styreleder.

- Vi ser en løpende konsolidering i næringa, og konkurransen er hard. Ofte har vi konkurrert om de samme jobbene. Vi bestemte oss for å sette oss ned og se på mulige samarbeidsformer, sier Krystad.

Ove Løfsnæs ser det som naturlig at det skjer en konsolidering i ei næring preget av mange små aktører.

AQS AS:

 • 160 millioner kroner i omsetning (2017)
 • 100 ansatte
 • 14 servicefartøy
 • Stiftet i 1991
 • Eierskap: Fanøyskjæret AS, 100 % (Ove Løfsnæs)
 • Daglig leder: Ove Løfsnæs

KB Dykk AS:

 • 112 millioner kroner i omsetning (2017)
 • 65 ansatte
 • 9 servicefartøy
 • Stiftet i 2006, i markedet siden 1985
 • Eierskap: NTS ASA (50,11), Kaare-Bjørn Krystad (24,95), Ola Krystad (24,95)
 • Daglig leder: Ola Krystad

- Havbruksnæringa og kundene er store. De er avhengig av at leverandørene kan stille opp med de ressurser det er behov for, både når situasjoner oppstår og på lang sikt.

- Fusjonen skal gjøre oss bedre på alle områder. Vi får mer kompetanse og ressurser, også på viktige områder som sikkerhet, HMS, miljø, bærekraft og innovasjon, sier han.

Stor arbeidsgiver i Namdal

Både Løfsnæs og Krystad mener at fusjonen er bra for de ansatte, som får en mer solid og sterk arbeidsgiver.

- Med 165 ansatte blir vi en stor arbeidsgiver i namdalsk målestokk, sier Ola Krystad.

De to selskapene hadde i 2017 en samlet omsetning på 272 millioner kroner.

- Vi har klare ambisjoner om vekst. Vi har ikke tenkt å stå på stedet hvil, men vil utvikle selskapet videre. Hvordan det skal gjøres, er vi også enige om, sier Ola Krystad.

AQS AS og KB Dykk AS har inngått intensjonsavtale om fusjon. På bildet ser du daglig leder Ove Løfsnæs i AQS AS t.v og daglig leder Ola Krystad i KB Dykk AS. Foto: AQS.
AQS AS og KB Dykk AS har inngått intensjonsavtale om fusjon. På bildet ser du daglig leder Ove Løfsnæs i AQS AS t.v og daglig leder Ola Krystad i KB Dykk AS. Foto: AQS.

Har du en sak du
vil tipse oss om?