Gå til innhold
Annonse
Salmar Farming
Salmar Farming

Arbeidstilsynet mener at Salmar ikke stor nok grad tydeliggjør hvordan arbeidet ved anlegget skal utføres for å unngå personskader, heter det i tilsynsrapporten.

Annonse

En 47 år gammel mann ved Salmars oppdrettsanlegg ved Værøyan på Hitra omkom tidligere i sommer i en arbeidsulykke. Mannen ble truffet av en trosse om bord på et spesialfartøy som drev med vedlikehold av fortøyninger på anlegget, skriver Hitra-Frøya på nett. Salmar Farming blir pålagt å kartlegge ulykken og på bakgrunn av dette vurdere risikoen for lignende ulykker og eventuelt utarbeide tiltak/plan for å redusere risikoen for lignende hendelser.

I følge lokalavisen, Hitra-Frøya, kom tilsynet fram til at arbeidsgiver ikke i tilstrekkelig grad har gjennomført tiltak som kunne ha forhindret personskade som følge av ulykken. Det ble videre opplyst at det var en ”muntlig” kultur. Eksempelvis var man enige om å stå på riktig side av tau som står i spenn, men dette er det ikke skriftlige rutiner på. Dette mener Arbeidstilsynet ikke i tilstrekkelig grad tydeliggjør hvordan arbeidet skal utføres for å unngå personskader, heter det i tilsynsrapporten.

Salmar har nå en frist til 6. september med å kommentere om selskapet er enig i Arbeidstilsynets framstilling.

Kommunikasjon til ansatte

Seniorinspektør Tommy Sletta ved Arbeidstilsynet sier til lokalavisa at tilsynet vil ha en mer detaljert og skriftlig rutine på det som omhandler slike arbeidsoperasjoner som da ulykken skjedde.

- Salmar Farming er en stor virksomhet med mange ansatte og har systemer for kvalitetssikring og HMS. Vi er opptatt av hvordan dette fanges dette opp på golvet, i dette tilfellet på dekket, hos de ansatte på båten. Der mener vi at det er noe som mangler med tanke på tydelighet og skriftlighet. Vi mener virksomheten må gå gjennom operasjonene og komme fram til en instruks hvordan de ansatte skal forholde seg til det, også med tanke på krefter som virker om bord i en båt, som vær og vind. I tillegg må virksomheten tenke gjennom om tekniske løsninger sørger for at sikkerheten blir ivaretatt. Folk kan ikke bare gå rundt å være påpasselig, sier Sletta til Hitra-Frøya. Utover dette ønsker han ikke å spekulere i om noe kunne forhindret ulykken.

Annonse