Gå til innhold

Firda Sjøfarmer har oppnådd ASC-sertifisering på to lokaliteter.

Firda Sjøfarmer AS fikk torsdag de første godkjente lokalitetene etter bærekraftsstandarden ASC. Den tredje er like rundt hjørnet. 

Lokalitetene ble revidert i uke 5 2021, og har for tiden slakteklar fisk i merdene. Det betyr at Firda Sjøfarmer allerede fra mandag vil kunne selge ASC-sertifisert Fjordørret. 

ASC-standarden er verdens strengeste havbruksstandard som er rettet mot ulike arter oppdrettet fisk og muslinger. Det er en frivillig standard som setter fokus på blant annet miljø og sosialt ansvar, dyrevelferd og åpenhet. Det er til sammen over 200 punkter som skal sjekkes av eksterne revisorer som er akkrediterte til å revidere ASC-standarden.

Målet til selskapet er å sertifisere alle lokalitetene i Firda Sjøfarmer AS, og det er lagt opp et løp der dette vil kunne oppnås sommeren 2022. For Firda Seafood Group markerer dette et løft av produktets kvalitet, og det gir innpass i nye markeder, og styrker konkurransekraften til selskapet. 

Konsernets slakteri, Martin E Birknes Eftf AS og eksportselskapet Firda Seafood AS er allerede Chain of custody sertifisert og er klare til å håndtere prosessering og salg av ASC-sertifisert fisk. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?