Gå til innhold
Annonse

Patogen har gjennomført systematisk testing med PCR, og avdekker nå flere lokaliteter infisert med AGD-smitte på Vestlandet. Målet har vært å påvise smitte så tidlig som mulig for å skape handlingsrom før sykdomsutbrudd.

Annonse

Tidligere denne uken kunne seksjonsleder ved Veterinærinstiuttet, Tor Atle Mo fortelle at de har fått levert flere positive prøver av fisk med amøbegjellesykdom (AGD) fra Vestlandet. - Ting er på gang, fortalte Mo overfor kyst.no. Medisinselskapet, Patogen bekrefter nå at ting er i anløp.

- Den største risikoen for AGD er nok fra nå av og i perioden fremover til jul, sier Vidar Asphaug Patogen. Foto: Patogen
- Den største risikoen for AGD er nok fra nå av og i perioden fremover til jul, sier Vidar Asphaug Patogen. Foto: Patogen

- Patogen har sammen med Veso Vikan og Veterinærinstituttet gjennomført smitteforsøk og etablert en objektiv PCR-gjellescore for AGD som ikke påvirkes av andre faktorer enn smitte med AGD, skriver Patogen og Veso i en pressemelding.

Les også: - Amøbegjellesykdommen er på gang

- Behov for spesifikk AGD gjellescore

Patogen mener utfordringen med tradisjonell gjellescore er at den er subjektiv og kan i stor grad påvirkes av andre gjellelidelser på fisken. Patogens nye gjellescore er basert på PCR, og er dermed spesifikk for AGD. Dette nye verktøyet gir et bedre beslutningsgrunnlag for iverksetting av tiltak og for godt resultat ved behandling.

- Det er et klart behov for spesifikk AGD gjellescore, da det fra felt rapporteres om visuell gjellescore 2 i tilfeller uten påviselige amøber og likeens gjellescore 0 ved høy konsentrasjon av amøber, sier Ove Gjelstenli, Markedssjef i Patogen.

Amøbegjellesykdom kjennetegnes ved små hvite flekker på gjellene. Foto: Veterinærinstituttet
Amøbegjellesykdom kjennetegnes ved små hvite flekker på gjellene. Foto: Veterinærinstituttet

Erfaring fra Tasmania og Storbritannia tilsier at å oppdage AGD tidlig og iverksette behandling i tide er avgjørende for å unngå høy dødelighet. Ved høy sjøtemperatur kan sykdom utvikles raskt, og nøyaktig gradering av gjellestatus er derfor viktig for ikke å tape tid med iverksetting av tiltak.

- Den største risikoen for AGD er nok fra nå av og i perioden fremover til jul. Forrige vinter hadde vi de siste påvisningene første uka i februar. PCR analysen vil påvise gjelleamøber flere uker tidligere enn om man kun fører visuell kontroll med gjeller. Vi kan derfor hjelpe oppdretterne med å øke handlingsrom for å unngå gjelleamøbesykdom, sier Vidar Aspehaug, dirketør for forretningsutvikling i Patogen.

AGD ble konstatert første gang i Norge høsten 2006 i fire ulike geografiske områder samtidig. Trolig var amøben tilstede langs store deler av norskekysten allerede da. I forbindelse med kartlegging av utbredelse av Paramoeba perurans i Norge, har Patogen foretatt analyse av materiale fra Patogens biobank, hvor det ble funnet P. perurans fra både 2011 og 2012. En ser også at tilstedeværelse av P. perurans har stor sesongmessig variasjon og at dette er relatert til temperatur.

- Modellen har et stort potensiale

Patogens PCR-gjellescore ble utviklet ved bruk av Veso Vikan sin nye smittemodell for AGD. Modellen er utviklet i samarbeid med Veterinærinstituttet som har bidratt til å etablere dyrking av amøber på Veso Vikan.

- Smitteoverføring med oppformerte amøber skjer ved badsmitte og modellen har vist seg å gi stabil dødelighet opp mot 60 prosent. Vi startet modellutviklingen tidlig i vår og har gjennomført flere forsøk med gode resultater. Modellen har et stort potensiale for å lære mer om behandlingsregimer mot AGD, evaluering av vaksineeffekt og funksjonelle fôr, samt evaluering av avlsarbeid for genetisk resistens, sier Marie Løvoll, Forskningssjef i Veso.

Les også: Grieg Seafood taper penger på lus og AGD

Les også: Ameobic gill disease sannsynligvis påvist i Norge

Annonse