Gå til innhold
Annonse
Jan-Emil Johannessen er leder av Benchmark Genetics og CEO i Benchmark Genetics Norway AS. Foto: Larus Karl Ingason/Benchmark
Jan-Emil Johannessen er leder av Benchmark Genetics og CEO i Benchmark Genetics Norway AS. Foto: Larus Karl Ingason/Benchmark

SalmoBreed AS og Akvaforsk Genetics Center AS fusjonerer til Benchmark Genetics Norway AS.

Annonse

De to genetikkselskapene, som er eid av konsernet Benchmark plc, melder i dag at de har fusjonert selskapene og etablert Benchmark Genetics Norway AS. Den sammenslåtte organisasjonen har som mål å levere produkter og tjenester innenfor genetisk forbedring og derav hjelpe produsenten i havbruksnæringen i å forbedre kvaliteten, utbyttet, fiskehelsen og fiskevelferden, kommer det fram i en pressemelding.

- Vi har valgt å slå sammen våre to genetikkselskaper i Norge for å skape en enda mer slagkraftig organisasjon som vil styrke vår posisjon i markedet, både i Norge og internasjonalt. CEO i Benchmark Genetics Norway, Jan-Emil Johannessen sier,

Viderefører avlsprogrammet

Det nye selskapet har 36 ansatte, hvorav 22 har utdannelse på PhD eller Master-nivå. Alle ansatte vil beholde sine stillinger i det nye foretaket ifølge selskapet.

- Vi har som mål å ligge i forkant innen forskning og utvikling på genetikk for havbruksnæringen. Da må vi skape et tverrfaglig og internasjonalt kunnskapsmiljø som kan bygge oppunder denne strategien, sier Johannessen. 

Benchmark Genetics Norway AS vil ha hovedkontor i Bergen. 

- Det nye foretaket skal videreføre arbeidet med avlsprogrammet på atlantisk laks (SalmoBreed), salg og markedsføring av rogn, samt avlsfaglig rådgivning knyttet til genetisk foredling av akvakulturarter globalt fra kontorene i Bergen, på Sunndalsøra og på Ås. står det i pressemeldingen.

Selskapet er også engasjert i en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

- Den sammenslåtte organisasjonen vil i enda sterkere grad kunne bidra med kompetanse og ledelse av disse. 

Benchmark Genetics Norway AS innehar merkenavnene SalmoBreed og Akvaforsk Genetics som vil bli benyttet videre i selskapets markedsføring. SalmoBreed Salten AS er ikke omfattet av fusjonen eller navneendringen. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse