Gå til innhold

Bergensfirma vinner bærekraftpris innen havbruk

Fra venstre: Sustainability Manager I Cargill David Robb, CEO i Bioretur Steinar Wasmuth og styreleder i Bioretur Tore Hofstad. Foto: Phil Wilkinson
Fra venstre: Sustainability Manager I Cargill David Robb, CEO i Bioretur Steinar Wasmuth og styreleder i Bioretur Tore Hofstad. Foto: Phil Wilkinson

Aquaculture Awards ble i år avholdt i Edinburgh under Storbritannias største havbrukskonferanse, «Aquaculture UK». I kategorien ”Bærekraft” var selskapet Bioretur AS fra Bergen en av fire finalister som stod igjen av et antall nominerte fra hele verden.

Bioretur tilbyr bærekraftige løsninger for utnyttelse av fiskeslam til blant annet gjødsel og biogass. Løsningene består av teknologi for rensing og tørking, samt tjenester for håndtering og gjenbruk av fôrrester og møkk fra fisken som oppstår i oppdrettsanleggene.

Gründer og CEO Steinar Wasmuth var tilstede under prisutdelingen. – Vi var i utgangspunktet henrykt bare av å være nominert. Det at vi står igjen som vinner av en slik internasjonal pris betyr mye for et lite selskap som oss

Viktigheten av gjenbruk

– Dette er ikke bare en anerkjennelse av Bioretur, men gir en viktig signaleffekt ettersom bransjen selv velger å fremheve bærekraftig bruk av fiskeslam som en av de viktigste utfordringene framover. Alt fra fôrleverandører og oppdrettere til entreprenører og transportnæring må nå jobbe sammen for å sikre gode forutsetninger for gjenbruk, sier Wasmuth. Vi opplever absolutt at våre kunder tar dette på alvor.

Leverer til Lerøy og Grieg i sommer

Ved utgangen av første kvartal i år har Bioretur inngått avtaler til en verdi av ca. 30 millioner kroner. Forventningen er å doble dette i løpet av 2019. Selskapet er inne i en travel periode og skal bl.a levere to nye slambehandlingsanlegg til henholdsvis Lerøys Laksefjord AS og Grieg Seafood Finnmark AS i løpet av sensommeren.

– Vi jobber med å bli flinkere til å gjenbruke ressursene og innsatsfaktorene i lakseproduksjonen, sier Jostein Iversen, teknisk koordinator hos Grieg Seafood Finnmark. Gjenbruk av slammet fra settefiskanlegget i Adamselv i Finnmark er et av tiltakene selskapet jobber med. Her har de valgt Bioretur som samarbeidspartner.  – Ved å samle opp fiskeslammet fra vårt settefiskanlegg kan kostbare næringssalter som nitrogen og fosfor brukes på nytt. Dette er ressurser som har stor nytteverdi og er etterspurt i jordbruksproduksjon globalt, uttaler Iversen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?