Gå til innhold

- Beste fjerdekvartalsresultat i NRS sin historie

Charles Høstlund, daglig leder i Norway Royal Salmon (NRS). Foto: Therese Soltveit.
Charles Høstlund, daglig leder i Norway Royal Salmon (NRS). Foto: Therese Soltveit.

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag den høyeste operasjonelle EBIT og marginene for et fjerde kvartal i konsernets historie. Operasjonell EBIT for fjerde kvartal 2016 ble 101 millioner og en EBIT per kilo endte på 26,83 NOK. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er 91 MNOK og 12,63 NOK.

Styret foreslår derfor et et ordinært utbytte på 9,50 kroner per aksje, ifølge en børsmelding.

- I regnskapstallene for 2016 har vi passert to milepæler. Den ene er at årsoverskuddet etter skatt ble på 1 milliard kroner og den andre er at bokført egenkapital ble på 2 milliarder kroner, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

For hele 2016 har NRS 4 224 millioner i driftsinntekter og oppnådde en operasjonell EBIT på 641 millioner. Resultatet før skatt på 1 172 millioner. Resultat per aksje før virkelig verdijustering ble på  19,87 NOK for 2016.

Resultatet før skatt og virkelig verdijusteringer for fjerde kvartal ble på 280 millioner kroner, etter at det er inntektsført en gevinst fra finansielle eiendeler på 155 MNOK.

Etter at NRS har økt biomassen med 5 500 tonn i kvartalet ble operasjonell kontantstrøm 43 MNOK i kvartalet og  628 MNOK for 2016. Etter å ha betalt 269 MNOK for Arctic Fish og investert  67 MNOK  i driftsmidler for ytterligere vekst, økte netto rentebærende gjeld med 295 millioner kroner til 282. Egenkapitalen er i kvartalet økt med 442 MNOK til  2 047 MNOK, som gir en egenkapitalandel på 55 prosent. Avkastningen på egenkapitalen etter skatt eksklusiv virkelig verdijustering for de 4 siste kvartalene er på 66 %.

Region Nord

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2016 på 75,2 millioner kroner mot  98,9 millioner tilsvarende kvartal året før.

Operasjonell EBIT per kilo sløyd vekt før fastpriskontrakter ble  35,65 kroner mot 14,54 kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Region Sør

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2016 på MNOK 50,7 mot MNOK 5,2 tilsvarende kvartal året før.

Operasjonell EBIT per kilo sløyd vekt før fastpriskontrakter ble NOK 31,26 mot NOK 3,63 i tilsvarende kvartal i fjor.

Nesten halvert slaktevolum

NRS slaktet et volum på 4 692 tonn sløyd vekt i kvartalet, en reduksjon på 43 % fra tilsvarende kvartal forrige år. Kvartalets slaktekvantum fordeler seg med 2 612 tonn i Region Nord og 2 080 tonn i Region Sør.

For 2017 forventes slaktevolumet å bli 34 000 tonn, som er en økning på 27 % fra 2016.

Solgt kvantum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 17 711 tonn laks, en reduksjon på 14 % fra tilsvarende kvartal forrige år. Salgsvirksomheten hadde en god prisoppnåelse i kvartalet.

- Prisen på laks i kvartalet er den høyeste som er blitt registrert de siste 20 årene. For 2017 forventer vi en økning i tilbudet på verdensmarkedet på 1-3%. Dette gir grunnlag for et fortsatt positivt markedssyn for 2017, uttaler Charles Høstlund.

Har du en sak du
vil tipse oss om?