Gå til innhold
Påtroppende styreformann i Libera Tech AS Odd Eirik Henjesand. Foto: Bioteknikk
Påtroppende styreformann i Libera Tech AS Odd Eirik Henjesand. Foto: Bioteknikk

Ny aktør i leverandørindustrien til oppdrettsnæringen.

Det LHG AS-eide datterselskapet Bioteknikk AS skifter navn til Libera Tech AS. Navneendringen understøtter selskapets internasjonale strategi og den naturlige utvikling som en teknologileverandør til oppdrettsnæringen. Siden 2017 har selskapet vært en av flere underleverandører av teknisk utstyr til Bioretur AS, og har spesialisert seg på avvannings- og tørketeknologi for landbasert oppdrett. Selskapet har i flere år produsert den spesielle SHS-tørken (Super Heated Steam) som Bioretur AS benytter.

- En viktig årsak til navnebyttet er at selskapet nå vil tilby sin teknologi til andre, ikke bare Bioretur, forteller påtroppende styreformann i Libera Tech AS Odd Eirik Henjesand.

Libera satser i disse dager på en ny kompakt avvanningsløsning som har fått navnet Sludgemaster. Denne representerer en rimeligere og mer driftssikker teknologi forbundet med behandling av fiskeslam. Produktet har blitt vurdert å ha så stor betydning for oppdrettsnæringen at det har fått utviklingsstøtte fra Innovasjon Norge gjennom Miljøteknologiordningen.

Bygger egen stab

Libera har foreløpig bare innleide ansatte fra morselskapet LHG AS, men bygger nå en egen stab rundt det videre utviklingsarbeidet som selskapet skal stå for. Det planlegges også et utviklingsprosjekt for alternativ energitilførsel på selskapets tørkeløsning, hvor en fremdeles skal kunne tilfredsstille mattilsynets krav om hygienisering.

- All ny utvikling skal kunne ettermonteres på alle selskapet leverte produkter, forteller Henjesand som legger til at det er for tidlig å si når det foreligger konkret resultat fra dette utviklingsarbeidet.

Libera er spesialisert rundt slambehandling og leverer i dag to produkter: Sludgemaster og SHS-tørke.

Har du en sak du
vil tipse oss om?