Gå til innhold
Bjørøya AS sin lokalitet Kråkholmen. Foto: Skjermdump fra Bjørøya video.
Bjørøya AS sin lokalitet Kråkholmen. Foto: Skjermdump fra Bjørøya video.

Bjørøya AS danner i disse dager eget holdingselskap. Per Anton Løfsnes går over i stillingen som konsernsjef for holdingselskapet, etter 31 år som daglig leder i havbruksbedriften.

Bjørøya AS sine eiere ønsker å reorganisere selskapsstrukturen til en konsernmodell med et holdingselskap på toppen, opplyser Løfsnæs til kyst.no.

Per Anton Løfsnæs skal slutte som daglig leder i oppdrettselsskapet og går over i stillingen som konsernsjef for det nyopprettede holdingselskapet. Foto: Tidligfasefondet.
Per Anton Løfsnæs skal slutte som daglig leder i oppdrettselsskapet og går over i stillingen som konsernsjef for det nyopprettede holdingselskapet. Foto: Tidligfasefondet.

Oppdrettsselskapets to aksjonærer er Fanøyskjæret AS 50.00 % eid av Ove Løfsnæs, og Ellingflesa Holding AS 50.00% eid av Per Anton Løfsnæ,80.03%, Ole Martin Løfsnæs 9.98% og Malin Løfsnæs.

Naturlig prosess

Daglig leder og deleier Per Anton Løfsnæs sier at i forbindelse med omstillingen endres stillingen hans fra nåværende daglig leder av Bjørøya AS til konsernsjef i Bjørøya Holding AS. Per dags dato er det ikke flere som skal inn i ledelsen opplyser han.

- Hvorfor velger dere å nå bli et holdingselskap?

- Det er naturlig siden vi driver og er involvert i flere andre selskaper. Vi ser behov for en overordnet ledelse funksjon, litt som en utenriksminister, forklarer han. 

Løfsnæs sier de har planlagt dette en stund, og sier det blir strålende å tre inn i den nye rollen som administrerende direktør i holdingselskapet.

- Etter 31 år som daglig leder i oppdrettsselskapet tror jeg dette blir veldig bra, sier han kort til kyst.no.

Per Anton Løfsnæs har jobbet som daglig leder i Bjørøya AS i over 31 år, nå er han klar for nye utfordringer. Her ser du ett bilde av
Per Anton Løfsnæs har jobbet som daglig leder i Bjørøya AS i over 31 år, nå er han klar for nye utfordringer. Her ser du ett bilde av "sjefen sjøl" fra 1990. Foto: privat.

- Har det noe å si for de ansatte at dere nå danner et holdingselskap? Vil dere bli færre eller flere?

- Det er flere prosjekter på gang. Vi vil ansette flere både i administrasjonen og på sjøen etter sommeren, siden vi også flytter inn i havbruksparken "Midt Norge" med hele administrasjonen.

På let etter ny daglig leder

Selskapet er også på utkikk etter ny daglig leder, som skal ta over stillingen til Per Anton Løfsnæs.

- Først og fremst er vi ute etter å få en god leder som konsentrerer seg 100 % om Bjørøya, en god leder for ledergruppa og ansatte der. Daglig leder forventes å ha kompetanse og kapasitet til effektiv og kompetent dialog med ansatte, kommersielle partnere, finansieringsinstitusjoner og selskapets styre, opplyser han til kyst.no.

Arbeidssted vil være Flatanger, og Løfsnæs sier at ansatte og ledergruppa i Bjørøya er forøvrig veldig kompetente, men ledelse med nok kompetanse er likevel avgjørende.

- Håper dere å få mange kvinnelige søkere til stillingen?

- Absolutt, om hun har kvalifikasjonen vi ser etter, sier han avslutningsvis.

  • Bjørøya AS er et oppdrettsselskap med 32 ansatte og med hovedkontor i Flatanger kommune.
  • Selskapet har ni oppdrettskonsesjoner, og driver en 100 % samdriftsproduksjon med Midt Norsk Havbruk AS.
  • Bjørøya AS er medeier i flere virksomheter i tilknytning til havbruksnæringen. Selskapet har også to av konsesjonene FoU-tillatelser for å forske på bruk av rognkjeks som beitefisk på lakselus, mens en av konsesjonene er en visningstillatelse.
  • Økonomien i selskapet er solid, og resultat før skatt i 2016 ble på 150 millioner norske kroner.

Har du en sak du
vil tipse oss om?