Gå til innhold
Annonse
Einar Eide, administrerende direktør i Bremnes Seashore, er nøgd med avgjerda frå Mattilsynet. Foto: Bremnes Seashore
Einar Eide, administrerende direktør i Bremnes Seashore, er nøgd med avgjerda frå Mattilsynet. Foto: Bremnes Seashore

Mattilsynet vedtok 06.05.2020 midlertidig reduksjon av maksimalt tillaten biomasse ved lokaliteten Sølvøyane i Bømlo kommune. Bremnes Seashore klaga på vedtaket, og selskapet fekk i dag medhald i klagen.

Annonse

Hovudårsaka for Mattilsynet sitt vedtak om reduksjon var ei overskriding av lakselusgrensa fem gangar ein kort periode seinsommaren og hausten 2019. Det var på dette tidspunktet påvist gjellebetennelse på laksen, noko som gjorde at fisken hadde redusert toleevne for lusebehandling. 

Mattilsynet einig med Bremnes

Etter ein gjennomgang av dokumenta i saka er Mattilsynet einig i at Bremnes Seashore gjorde det som var forsvarleg både for å koma under lusegrensa og samstundes ta vare på fisken sin velferd. Mattilsynet skriv vidare at dei er positive til vår tiltaksplan for framtidig drift ved lokaliteten og i området. 

- Mattilsynet har behandla klagen grundig, og teke på alvor den utfordringa me var i. Eg er glad for at me har fått støtte for vurderingane me gjorde i ein vanskeleg situasjon, og at Mattilsynet ser positivt på tiltaka me har sett i verk for framtida, seier administrerande direktør Einar Eide.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse