Gå til innhold
Norsk Fisketransport har solgt sin eldste brønnbåt Rune Viking. Samtidig bygger de en ny og moderne.
Norsk Fisketransport har solgt sin eldste brønnbåt Rune Viking. Samtidig bygger de en ny og moderne.

Som første spesialiserte brønnbåtrederi, melder Norsk Fisketransport AS seg inn i Sjømat Norge.

– Vi er svært glade for at også denne delen av sjømatnæringen nå er representert i vår organisasjon. Dette fører til at vi blir en enda mer helhetlig organisasjon, sier styreleder Inger Marie Sperre i en pressemelding fra Sjømat Norge.

– For oss var det naturlig å melde oss inn i Sjømat Norge når de utvidet sitt medlemstilbud, sier Harry Bø, administrerende direktør i Norsk Fisketransport AS i den samme pressemeldingen.

Norsk Fisketransport AS er det første spesialiserte brønnbåtrederiet som melder seg inn i organisasjonen. Fra før representerer Sjømat Norge brønnbåter og servicebåter eid av havbruksselskapene, samt spesialiserte servicefartøyrederier.

– Sjømat Norge jobber godt på vegne av hele næringen, og er derfor et viktig talerør også for oss, sier administrerende direktør Harry Bøe i Norsk Fisketransport AS.

Stor betydning for næringen

– Havbruksnæringen betydning for verdiskapingen og aktiviteten langs kysten blir stadig større. Brønnbåtenes betydning i denne verdikjeden har vokst de senere årene, og vil også være en viktig faktor for vekst i havbruksnæringen. Sjømat Norge jobber godt på vegne av hele næringen, og er derfor et viktig talerør også for oss, sier Harry Bøe.

Sjømat Norge har utvidet sitt medlemstilbud og satser offensivt på teknologi- og servicebedriftene i fiskeri- og havbruksnæringen, og har allerede fått 20 medlemmer. Industrien som står for utvikling og leveranser av teknologi og service til sjømatnæringen, har over siste tiårsperiode doblet sin verdiskaping.

Disse selskapene blir stadig viktigere for utviklingen av norsk sjømatnæring. Teknologi- og servicebedriftene har vesentlig betydning for sjømatnæringens samlede vekst, og har samtidig skaffet Norge en ledende internasjonal posisjon innenfor sjømatteknologi og service.

Rammevilkår og teknologi

Brønnbåtrederier blir en del av sektorgruppe for teknologi og service. Målet er å sikre gode rammevilkår og øke forståelsen for potensialet til teknologi- og servicebedriftene i sjømatnæringen.

Teknologi- og servicebedriftene vil:

• arbeide for en forutsigbar vekst i norsk havbruksproduksjon.

• arbeide for en miljøvennlig vekst.

• arbeide for en riktigere innovasjonspolitikk med treffsikre virkemidler.

• være en kollegial støtte sammen med de øvrige gruppene i bransjegruppe havbruk.

Har du en sak du
vil tipse oss om?