Gå til innhold
Annonse

Som en følge av salget av EWOS vil Cermaq omformes til å bli et rent oppdrettsselskap for produksjon av salmonider. Et ledd i denne endringsprosessen er at Mainstream endrer navn til Cermaq og etablering av felles identitet, som nylig ble annonsert. En ytterligere endring er etablering av en ny konsernledelse som vil integrere de operasjonelle virksomheter og stabsfunksjoner tettere sammen.

Annonse

Organisasjonsendringen gjøres ved at administrerende direktører for virksomhetene i Chile, Norge og Canada blir en del av konsernledelsen, samt at det etableres funksjonelle grupper på tvers av organisasjonen med deltakelse fra alle regioner og fra staben, heter det i en pressemelding.

Med effekt fra i dag er konsernledelsen i Cermaq:

Jon Hindar, konsernsjef Synne Homble, konserndirektør juridisk og selskapsfunksjoner Tore Valderhaug, konserndirektør finans Geir Molvik, konserndirektør oppdrett Norge Francisco Miranda Morales, konserndirektør oppdrett Chile Fernando Villarroel, konserndirektør oppdrett Canada

I tillegg rapporterer prosjektdirektør Geir Sjaastad direkte til konsernsjef, og vil fortsette med ansvaret for IT i konsernet. I kapasitet av å være konserndirektør for oppdrett i Norge vil Geir Molvik med effekt fra 2. desember gå inn som administrerende direktør for Cermaq Norge. Nåværende administrerende direktør for Cermaq Norge, Snorre Jonassen, vil gå over i en ny stilling som regiondirektør for Nordland.

 

Annonse