Gå til innhold
Annonse
Codfarmers Logo 2013 1,5
Codfarmers Logo 2013 1,5

Codfarmes skulle etter planen gjort opp for seg i dag etter frivillig akkord. Det har de ikke penger til.

Annonse

I en børsmelding av 18. desember 2013 ba Codfarmers ASA's forslag om frivillig akkord.

I henhold til akkordforslaget skulle usikrede krav per 16. desember 2012 ettergis med 50%, og de gjenværende 50% skulle betales innen 15. april 2013.

- Som følge av at det har tatt lengre tid enn opprinnelig forventet å avhende eiendeler og datterselskaper har konsernet ikke likviditet tilgjengelig til å foreta betaling den 15. april 2013 i henhold til akkorden. Konsernet vil anmode de usikrede kreditorene som omfattes av akkorden i Atlantic Cod Farms AS og Atlantic Cod Juveniles AS om en utsettelse på én måned, og de usikrede kreditorene som omfattes av akkorden i Codfarmers ASA og selskapets øvrige datterselskaper om en utsettelse på tre måneder, skriver selskapet i en børsmelding.

Slik anmodning vil skje ved brev til den enkelte kreditor.

- Konsernet drives nå med en betydelig redusert kostnadsbase, og pådrar seg ikke ny gjeld, heter det videre.