Gå til innhold
Annonse

De algerammede kan få øke produksjonen i fem år

- Dette må ikke tolkes som at myndighetene overtar den økonomiske risikoen som oppdrettere kan møte i andre situasjoner, som for eksempel ved sykdomsutbrudd. Oppdrettsnæringen bør ikke få forventninger om at det vil komme tilsvarende ordninger i fremtiden, sier fiskeriministeren.
- Dette må ikke tolkes som at myndighetene overtar den økonomiske risikoen som oppdrettere kan møte i andre situasjoner, som for eksempel ved sykdomsutbrudd. Oppdrettsnæringen bør ikke få forventninger om at det vil komme tilsvarende ordninger i fremtiden, sier fiskeriministeren.

Fiskeriministeren strekker ut en hjelpende hånd til de algerammede oppdretterne. Nå kan de få søke om å få øke produksjonen over de neste fem årene.

Annonse

- Vi gir nå lakseoppdrettere som er rammet av algeoppblomstringen i nord mulighet til å ta igjen noe av den tapte produksjonen. Det er viktig for å ta vare på arbeidsplasser over tid, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Algeoppblomstringen i Nordland og Troms i mai og juni har ført til at store mengder fisk er gått tapt. Dette gir store tap for oppdrettsnæringen, som i mange tilfeller vil gi negative ringvirkninger i lokalsamfunnene. Det kan for eksempel påvirke lakseslakterier. Fiskeriministeren vil gi oppdrettere som er rammet muligheten til å ta igjen noe av tapet ved at de kan øke produksjonen over de neste fem årene.

Dette kan de søke om

  • De oppdrettere som er berørt kan søke dispensasjon fra kapasitetsbegrensningene på laksekonsesjonene, slik at de kan ta igjen noe av den tapte produksjonen.
  • Kort oppsummert vil dispensasjonene fra Fiskeridirektoratet innrettes som en fleksibel "kontoordning" med varighet på inntil 5 år.
  • Basert på dokumentert tap i tonn, og med utgangspunkt i en generelt bestemt kompensasjonsgrad, gis hver enkelt berørt oppdretter som får dispensasjon et "innskudd" på sin "kompensasjons MTB-konto".
  • Den enkelte oppdretter kan gjøre "uttak" fra sin "konto" innenfor rammen av dispensasjonens maksimale lengde (5 år) slik det måtte passe den enkelte, i henhold til reviderte drifts- og slakteplaner. Kompensasjonsgraden settes til 60 prosent av bruttotapet målt i tonn.

- Dette er en helt spesiell situasjon, som kom overraskende på oppdretterne. Jeg mener det er rimelig å gi de som har blitt rammet muligheten til å ta igjen noe av den tapte produksjonen over tid, sier fiskeriminister Nesvik.

Fiskeriministeren presiserer at dette må ikke tolkes som at myndighetene overtar den økonomiske risikoen som oppdrettere kan møte i andre situasjoner, som for eksempel ved sykdomsutbrudd.

- Oppdrettsnæringen bør ikke få forventninger om at det vil komme tilsvarende ordninger i fremtiden, understreker han.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har besluttet at oppdretterne kan søke om dispensasjon, og det er Fiskeridirektoratet som skal behandle dispensasjonssøknadene.

Nærings- og fiskeridepartementet antar at ordningen, slik den er innrettet, ikke vil gi negative miljøkonsekvenser av betydning.

Fiskeridirektoratet vil nå ta kontakt med de berørte oppdrettere for å informere om hvilken dokumentasjon som trengs for behandling av dispensasjoner. Fiskeridirektoratet tar deretter sikte på en rask saksbehandling av eventuelle dispensasjonssøknader.

Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Havforskningsinstituttet og andre har helt siden algeoppblomstringen oppstod jobbet tett med de berørte oppdretterne for å håndtere situasjonen og finne løsninger.

- Jeg vil sende en takk til de som har stått på både sent og tidlig for å håndtere denne situasjonen, sier Nesvik.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse