Gå til innhold
Annonse

Departementet opprettholder vedtak om utviklingstillatelse

«Marine Donut» er designet med tanke på norske fjorder, men kan også plasseres på eksponerte lokasjoner. Dette gir muligheter til å ta i bruk areal som per i dag ikke er i bruk til havbruksformål. Foto: ØDP.
«Marine Donut» er designet med tanke på norske fjorder, men kan også plasseres på eksponerte lokasjoner. Dette gir muligheter til å ta i bruk areal som per i dag ikke er i bruk til havbruksformål. Foto: ØDP.

Departementet har nå gitt avslag på klagen til Marine Harvest om flere utviklingstillatelser til konseptet «Marine Donut» , og opprettholdt dermed Fiskeridirektoratet sitt vedtak i saken.

Annonse

Marine Harvest Norway AS søkte 15. april 2016 om 8 utviklingstillatelser for å realisere konseptet «Marine Donut». Fiskeridirektoratet gav tilsagn om 1100 tonn biomasse til å prøve ut teknologien, og konkluderte med at det ikke er behov for mer enn én enhet for å utvikle og teste om teknologien fungerer.

Vedtaket ble påklaget til Nærings- og fiskeridepartementet. Departementet har nå gitt avslag på klagen og opprettholdt Fiskeridirektoratet sitt vedtak i saken. Det kommer frem i en pressemelding fra Fiskeridirektoratet. 

Direktoratet skriver i sitt delvise avslag at: "Selve konseptet er et lukket, flytende anlegg med smultring-form og det er åpenbart at anlegget må ha løsninger for de nevnte funksjonene uavhengig av hvor mange enheter som utvikles. Fiskeridirektoratet finner imidlertid ikke at det å utvikle disse løsningene tilsier at det kan tildeles biomasse for uttesting av mer enn en anleggsenhet – en Donut."

Departementet er enig i denne vurderingen, og skriver at de forstår i likhet med Fiskeridirektoratet, at illustrasjoner og beregninger av fortøyninger i søknaden tilsier at hver Donut skal fortøyes i et uavhengig fortøyningssystem. Hensynet til utvikling av fortøyningsløsning kan på bakgrunn av dette slik departementet vurderer det ikke medføre tildeling av mer biomasse, står det i avslaget. 

Departementet skriver at de har forståelse for klagers ønske om å etablere et system med flere like produksjonsenheter på en større lokalitet. Men Departementet kan imidlertid ikke se at det er nødvendig for å utvikle teknologien å tildele utviklingstillatelser til flere like produksjonsenheter. 

Smultring

Marine Harvest har tidligere fortalt at «Marine Donut» baseres en ny type lukket teknologi laget av ØPD, og skal være et rømmingssikkert anlegg, formet som en smultring. De har også opplyst at målet er å produsere fisk fra tre kilo til slaktestørrelse i konseptet.

– Dette er helt ny og svært spennende teknologi. Med dette konseptet, viser Marine Harvest at vi virkelig ønsker å utvikle måten vi produserer laks på. Målet vårt er å lage sunn og smakfull mat på en enda mer bærekraftig og kostnadseffektiv måte, har konsernsjef Alf-Helge Aarskog, tidligere uttalt.

«Marine Donut» er designet med tanke på norske fjorder, men kan også plasseres på eksponerte lokasjoner, og konseptet er tenkt plassert i Herøy kommune i Nordland.

Selskapet vil benytte «Marine Donut» til å produsere fisk fra 3 kg til slaktestørrelse - den produksjonsfasen fisken normalt er mest utsatt for lus.

Les også: Marine Harvest satser på Marine Donut

Fakta om smultringen:

  • Diameter: 54,5 meter
  • Lengde: 171, 4 meter
  • Høyde: 16,5 meter
  • Innvendinge mål: 16,2 meter x 14,7 meter
  • Volum: 22 000 m3 Maks vannutskifte: 22 000 m3/time
  • Foreslått utsett av 200 000 fisk i hver enhet
Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse