Gå til innhold
Annonse

- Desinfeksjon er ikke nok, det må også vaskes

Joar Gjerde i Frøy Vest Rederi Under Kystrederiene og Brønnbåteiernes fagforening sitt seminar om fartøysoperasjoner, fiskevelferd og rammevilkår i Bergen. Foto: Therese Soltveit/Kyst.no.
Joar Gjerde i Frøy Vest Rederi Under Kystrederiene og Brønnbåteiernes fagforening sitt seminar om fartøysoperasjoner, fiskevelferd og rammevilkår i Bergen. Foto: Therese Soltveit/Kyst.no.

Joar Gjerde fra Frøy-gruppen opplyste at for rederiet er fiskehelse alltid en høy prioritet under deres operasjoner, og snakket om viktigheten av vask og renhold under et seminar i Bergen. 

Annonse

- Når det gjelder fartøy og operasjoner på merdkanten er det mange forskjellige hensyn man må ta. De menneskelige faktorene er 50 % av leveransen, sa Joar Gjerde fra Frøy-gruppen fra talerstolen, under Kystrederiene og Brønnbåteiernes forening sitt seminar i Bergen som handlet om fartøysoperasjoner, fiskevelferd og rammevilkår torsdag. 

Smittespredning og renhold

Gjerde som også er daglig leder i Frøy Vest snakket mye om fiskevelferd og smitte. Han påpekte at båtene deres reiser over store områder i løpet av kort tid og er innom mange forskjellige lokaliteter.

- Så renhold er essensielt. Fiskevelferd er ekstremt viktig når man jobber med båter og har operasjoner på merdkanten. Frøy rederiet har alltid operasjonelt fokus på sikkerhet og miljø, det er alfa og omega for oss, la han til.

Fiskehelse og smittespredning mente han er godt innarbeidet i deres kultur.

Gjerde pekte på at spesielt vasking er noe som står i fokus for dem.

- Vask, desinfisering og renhold er viktig. Smådetaljene er viktig når det gjelder fiskevelferd. Det kan være vrient til tider å vaske gamle båter, så når vi ruster opp nye båter må de være enkle å renholde. 

- En jeg kjenner har sagt at vask tar 98 % av smittestoffet, og desinfisering tar resterende. Dette kommer fra en som har peiling, og jeg tror dette stemmer. Det sier litt om hvor viktig det er med godt renhold og ikke minst vasking. Å kun desinfisere er ikke godt nok. Vasking må også gjøres, sa han.  

Gjerde fremhevet under foredraget at Barentswatch er for dem et svært viktig verktøy, og brukes mye for å sjekke fiskehelsestatus og mulige smittesoner. 

Anbefaler å notvaske ofte

Han mente også at stadig flere notvaskings-operasjoner outsources, og gjøres av eksterne.

- Notvasking ser man mer av for groe på anleggene er jo en utfordring. Har man bedre kontroll på groen gir blant annet leppefisken bedre effekt, sa Gjerde, som mener det har vært en rivende utvikling i markedet.

- Vi har gått fra at dykkere spyler, til manuell notspyler og nå over til ROV not spylere. Vi har blant annet vært med på utvikling av Manta-notvasker sammen med Stranda prolog.

Gjerde mente at selskapene bør spyle nøtene oftere.

- Det lønner seg å spyle ofte for å få bede forhold for fisken. Man får blant annet mindre partikler i sjøen dersom man spyler jevnlig og ved små intervaller. Spyler du sjeldnere, blir partiklene større, sa han.

ROV og dykking er også en trend Gjerde og selskapet ser mer og mer av.

Bilde fra en avlusingsoperasjon, der selskapet har inne en større brønnbåt, en servicebåt og et dykkerfartøy. Pluss det i tillegg ligger en lokalitetsbåt til oppdrettsselskapet inne ved anlegget. Klikk for større bilde. Foto: Frøy Rederi.
Bilde fra en avlusingsoperasjon, der selskapet har inne en større brønnbåt, en servicebåt og et dykkerfartøy. Pluss det i tillegg ligger en lokalitetsbåt til oppdrettsselskapet inne ved anlegget. Klikk for større bilde. Foto: Frøy Rederi.

Behandler mest ikke-medikamentelt 

Ikke-medikamentelle behandlinger er de operasjonene selskapet gjør mest av.

- Hva som er den beste behandlingsmetoden er det vel ikke helt enighet om, men utviklingen på denne type utstyr går raskt. Vi har per i dag tre ulike benhandlingsenheter.

- Hydrolicer, Thermolicer, Optilicer brukes mye. Samt AGD behandles med ferskvann i brønn. Behandler vi fisk med gjelleproblemer pumpes fisken over i ferskvann og ligger der rundt tre timer. Det må også nevnes at hydrogenperoksid, brukes nå i mye mindre grad, sa han. 

Større fartøy

Teknologiutviklingen innen fartøy påpekte han er svært viktig for havbruksnæringen og bransjen generelt.

- Det har også vært en rivende utvikling innen fartøy og avanserte operasjoner. Men det krever sin mann å henge med i timen når det gjelder teknologiutviklingen, ikke minst er det kostnadsmessig dyrt for selskapene, poengterte han. 

Frøy rederiet har en stor flåte med over 70 båter. Gjerde sa de har seks brønnbåter i arsenalet, og syv større servicefartøy og to nybygg under bygging. Av mindre servicefartøy har de hele 54 båter og to nybygg under bygging. 

- Markedet slik vi ser det ønsker større båter for håndtering av større og tyngre installasjoner, samt de ønsker i tillegg mindre båter som også kan komme lettere til inne på anlegget, sa han.

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse