Gå til innhold
Annonse
Prosjektet Atlantis Subsea Farming AS har fått en utviklingstillatelse og Atlantis Subsea Farming AS er nå i en teknologitestingsfase med hensyn til gjennomføringen av prosjektet. Illustrasjon. AKVA group.
Prosjektet Atlantis Subsea Farming AS har fått en utviklingstillatelse og Atlantis Subsea Farming AS er nå i en teknologitestingsfase med hensyn til gjennomføringen av prosjektet. Illustrasjon. AKVA group.

Både omsetning, overskudd og ordeinngang var gode i fjorårets siste kvartal for utstysleverandøren fra Bryne.

Annonse

AKVA group har fullført fjerde kvartal med vekst i omsetning og ordreinngang. Inntektene i fjerde kvartal 2018 var på 726 MNOK (557 MNOK) og EBITDA var 57 MNOK (60 MNOK).

EBITDA marginen i fjerde kvartal var 7.8% (10.8%). Resultat etter skatt endte på 19 MNOK sammenlignet med 27 MNOK i fjerde kvartal 2017.

Ordreinngangen var på en milliard i Q4, og de avsluttet kvartalet med en ordrebok på 1.4 MRD.

Et halvårlig utbytte på 0.75 NOK per aksje vil bli utbetalt i mars 2019.

Ufordringer innen merdbasert teknologi

Egersund Net har bidratt med en omsetning på 152 MNOK og en EBITDA på 25 MNOK i kvartalet.

- Sammenlignet med forrige år har marginene vært lavere i ASA Nordic grunnet utfordringer hos våre underleverandører, som har ført til økte kostnader på våre flåter og lavere effektivitet på våre produksjonslinjer hos Helgeland Plast. På den positive siden har service og ettermarkedssalg i ASA hatt et sterkt kvartal, melder selskapet.

Ordreinngangen i den nordiske regionene endte på 498 MNOK i kvartalet inkludert Egersund Net med 198 MNOK, sammenlignet med 205 MNOK i Q4 2017.

God aktivitet over dammen

Den høye markedsaktiviteten i Americas fortsetter og ordreinngangen i regionen endte på 171 MNOK i kvartalet, sammenlignet med 138 MNOK i Q4 2017.

AKVA group North America signerte en rammeavtale med Grieg NL for salg av flåter i Q3 2018.

- Denne kontrakten er ikke inkludert i ordreboken enda, da det gjenstår designarbeid på flåtene. Som resultat av god aktivitet og høy ordrebok, ble inntektene i kvartalet i Americas 177 MNOK, sammenlignet med 127 MNOK i Q4 2017, skriver de.

Omsetning litt ned i Europa

Aktiviteten i Europa inkludert Midt-Østen fortsatte høy, men med lavere omsetning enn i Q4 2017. Regionen hadde en omsetning på 344 MNOK i 2018, sammenlignet med 206 MNOK i 2017.

- Våre virksomheter i Tyrkia, Hellas, Spania og Midt Østen er godt posisjonert for å møte fremtidig vekst i området, forteller de. 

Software

I fjerde kvartal ble inntektene i segmentet 44 MNOK (46). EBITDA og EBIT endte på henholdsvis 9 MNOK (10) og 6 MNOK (7). Software fortsetter å investere i utvikling av nye produktmoduler.

- Disse produktmodulene er forventet å styrke de finansielle resultatene til softwaresegmentet ytterligere. Organisasjonen har økt fokus på modernisering og oppgradering av de tekniske plattformene.

Som nevnt i børsmeldingen 6 september 2018, har AKVA group inngått en avtale med Advania Holding hf om salg av Wise lausnir ehf. Transaksjonen er betinget av godkjenning fra det islandske konkurransetilsynet. Den estimerte endelige fristen for det islandske konkurransetilsynet for å godkjenne transaksjonen har nå blitt oppdatert til 24 juni 2019.

Landbasert teknologi

Omsetningen i fjerde kvartal var 130 MNOK (124). EBITDA endte på 14 MNOK (13) og EBIT var 11 MNOK (11).

Ordreinngangen i Q4 2018 var 218 MNOK sammenlignet med 33 MNOK i Q4 2017.

- Det ble i kvartalet signert en betydelig kontrakt med Ænes Inkubator AS på 15.6 MEUR og i tillegg inngikk AKVA group Chile en avtale på 3 MEUR. Utsiktene for nye prosjekter ser fortsatt god ut. Ordreboken endte på 448 MNOK sammenlignet med 537 MNOK forrige år, skriver AKVA group i børmseldingen.

Atlantis Subsea Farming AS i teknologitestingsfase

I samarbeid med selskapene Sinkaberg-Hansen AS og Egersund Net AS, etablerte AKVA group ASA selskapet Atlantis Subsea Farming AS den 1. februar 2016 med formål om å utvikle undersjøiske lakseoppdrettsanlegg i industriell skala. Atlantis Subsea Farming AS søkte om seks utviklingskonsesjoner for å muliggjøre storskalautvikling og testing av den nye teknologien og driftskonseptet. 

Den 22. februar 2018 annonserte departementet at selskapet fikk tildelt en lisens og Atlantis Subsea Farming AS er nå i en teknologitestingsfase med hensyn til gjennomføringen av prosjektet.

Framtidsutsikter

Innenfor den nordiske regionene har ordreinngangen ifølge selskapet utviklet seg positivt i fjerde kvartal, som vil gi effekt i inntekter fremover ettersom ordreboken har økt.

- Vår tilstedeværelse ved øst-kysten i Canada blir bygget opp rundt rammeavtalen med Grieg NL som ble signert i Q3 2018 for levering av flåter. Kontrakten sikrer en god plattform for vår videre utvikling i området. En stor kontrakt ble signert i det landbaserte segmentet i Q4 og utsiktene innenfor segmentet er fortsatt gode, både i den nordiske regionen og i Americas.

De skriver videre at etterspørselen etter deres produkter fortsatt er god i Chile i fjerde kvartal og at det operasjonelle forbedringsprogramet har resultert i en signifikant økning i marginene i selskapet.

- Operasjonelle utfordringer innenfor flåte og rørproduksjon, i tillegg til krav av unormal karakter har påvirket inntjeningen negativt i 2018, hvor de meste signifikante har blitt estimert til 29 MNOK (i tillegg til 9 MNOK i transaksjonskostnader). Tiltak er implementert for å unngå slike utfordringer i fremtiden.

Utviklingsprogrammer for innovasjon innenfor foringsanlegg, merdbaserte systemer, Fishtalk (software) og AKVA Connect (hardware kontrollsystemer) er etablert for 2019.

- Prosessen med integrering av Egersund Net utvikler seg godt og komplette løsninger med nøter, merd og fortøyning er allerede godt mottatt i markedet. Generelt er det god aktivitet i de fleste markeder og muligheter finnes på en bred basis som videre styrker AKVA’ sin posisjon, konkluderer de.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse