Gå til innhold
Annonse

Disse anleggene testes for forurensning fra «Helge Ingstad»

Det har så langt lekket ut ca 10 kbm helikopterdrivstoff fra havaristen. Nå testes oppdrettslaks i nærområdet for tjærestoff. Foto: Andrea Bærland.
Det har så langt lekket ut ca 10 kbm helikopterdrivstoff fra havaristen. Nå testes oppdrettslaks i nærområdet for tjærestoff. Foto: Andrea Bærland.

Havforskningsinstituttet har begynt å undersøke 100 matfisk fra seks oppdrettsanlegg nord og øst for der hvor KNM «Helge Ingstad» har havarert. 

Annonse

Det er NRK som melder dette.

Det er fisk fra følgende lokaliteter som nå vil bli undersøkt (se også kart nederst i artikkelen):

Vadholmen (Erko Seafood), Rotøy (Erko Seafood), Bøøy (Blom og Lingalaks), Jibbersholmane (Lingalaks), Otterholmen (Blom), Toska Nord (Lingalaks). Lokaliteten Sauøy (Lerøy Vest) ligger også innenfor området det testes fra, men denne har ikke fisk for øyeblikket.

 Ifølge Mattilsynet hadde fartøyet ca. 33 kbm fuel til helikopter om bord, hvorav ca. 10 kbm sannsynligvis lakk ut i de første timene etter kollisjonen. Fartøyet inneholder fortsatt 380 kbm marin diesel (MDO), i tillegg ca 30 kbm andre oljetyper ombord.

- Det er hittil begrenset utslipp til sjø, men likevel synlig skinn på havoverflaten. Utslipp har til dels samlet seg i enkelte viker nord for skadestedet, skriver Mattilsynet.

Forskningssjef for miljøkjemi ved HI, Jarle Klungsøyr uttaler i en sak på Havforskningsinstituttets nettsider at utslippet så langt er begrenset til om lag 10 kubikkmeter.

– Slikt drivstoff er relativt flyktig og forventes å fordampe til atmosfæren eller blandes ned i sjøvann i løpet av relativt kort tid, det er snakk om dager, sier Klungsøyr.

Nå skal de altså analysere på prøver både fra vann, sediment, plankton, villfisk og altså oppdrettsfisk.

- Det er nå tatt prøver av laks fra 7 oppdrettsanlegg i områdene ved Stureterminalen. Analyser av oljekomponenter i filet vil gi et godt bilde på dagens bakgrunnsnivåer og gi informasjon om fiskens kvalitet er negativt påvirket, skriver HI. 

Ifølge Mattilsynet vil testen kunne ta to uker å få svar på.

De skriver at bekymringen knytter seg først og fremst til såkalte tjærestoffer også kalt polysykliske aromatiske hydrokarboner, forkortet PAH.

Dette er en stor gruppe forbindelser der enkelte kan være gifitge og kreftfremkallende. Stoffene er sterkt fettløselige.

Mattilsynet påpeker at det synes som om villfisk unngår oljeforurenset vann, men oppdrettsfisk vil ikke være i stand til å unnslippe oljen.

- Fisk har evne til å bryte ned PAH i lever og skille ut nedbrytingsprodukter via gallen. Tidligere undersøkelser har også vist at det ikke ble påvist PAH i oppdrettslaks fra oljeforurenset område, skriver de.

Tilsynet skriver videre at fisk som ikke lukter eller smaker olje ikke er farlig å spise selv om den er fisket i et område der det kan ha vært oljeforurensning. Når den synlige oljeforurensningen er borte, er det ikke lenger PAH-rester i fisken og fisken kan spises selv om området har vært oljeforurenset, konkluderer de.

Kartet viser området i Øygarden der det er tatt prøver av fisk fra oppdrettsanlegg for undersøkelse etter utslipp av olje fra KNM «Helge Ingstad». Stjernen viser hvor havaristen ligger. Lokalitetene er Vadholmen (Erko Seafood), Rotøy (Erko Seafood), Bøøy (Blom og Lingalaks), Jibbersholmane (Lingalaks), Otterholmen (Blom), Toska Nord (Lingalaks). Lokaliteten Sauøy (Lerøy Vest) ligger også innenfor området det testes fra, men denne har ikke fisk for øyeblikket. Kart: Barentswatch.
Kartet viser området i Øygarden der det er tatt prøver av fisk fra oppdrettsanlegg for undersøkelse etter utslipp av olje fra KNM «Helge Ingstad». Stjernen viser hvor havaristen ligger. Lokalitetene er Vadholmen (Erko Seafood), Rotøy (Erko Seafood), Bøøy (Blom og Lingalaks), Jibbersholmane (Lingalaks), Otterholmen (Blom), Toska Nord (Lingalaks). Lokaliteten Sauøy (Lerøy Vest) ligger også innenfor området det testes fra, men denne har ikke fisk for øyeblikket. Kart: Barentswatch.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse