Gå til innhold
Annonse

Doktorgrad: Har funnet nye alger som kan erstatte fiskeolje

Marinolje. Illustrasjonsfoto: Foto: Helge Skodvin/NIFES.
Marinolje. Illustrasjonsfoto: Foto: Helge Skodvin/NIFES.

Doktorgradsarbeidet til Pia Steinrücken viser at nye kiselalgestammer vokser raskt og inneholder mer EPA enn det som er funnet tidligere. Disse kan muligens erstatte fiskeolje i fremtidens laksefôr.

Annonse

Universitet i Bergen (UiB) viser til at mikroalger vokser ved fotosyntese og danner grunnlag for alt liv i havet. Noen arter inneholder de essensielle og sunneomega-3 fettsyrene EPA og DHA, og kan derfor potensielt erstatte fiskeolje i produksjonen av fiskefôr og forskjelligekommersielle helseprodukter. Ved optimale vekstbetingelser med nok næringsstoffer, CO2 og lys samt passendetemperatur, kan mikroalgene vokse til høye konsentrasjoner og produseres i tonnevis.

Pia Steinrücken disputerer 11.05.18 for ph.d.-grad ved UiB, med avhandling på mikroalger med høyt marint fettinnhold. Foto: Privat.
Pia Steinrücken disputerer 11.05.18 for ph.d.-grad ved UiB, med avhandling på mikroalger med høyt marint fettinnhold. Foto: Privat.

For å redusere høyeproduksjonskostnader i forbindelse med en slik storskala dyrking av mikroalger, er det imidlertid viktig både å optimalisere produksjonsbetingelsene samt å finne nye mikroalger som vokser raskt og har et høyt innhold av de sunne omega-3 fettsyrene. Mikroalger som vokser naturlig ved lave temperaturer har vist høyt innhold av slik fettsyrer, blant annet for å opprettholde membranfluiditeten.

Pia Steinrücken disputerer 11.05.18 for ph.d.-graden ved UiB med avhandlingen “High-value fatty acids from microalgae - Bioprospecting and outdoor cultivation at northern latitudes”.

Doktorgradsprosjektet fokuserer på å undersøke potensialet til mikroalger fra kalde norske farvann til å produsere fettsyrene EPA og DHA. Nye mikroalgestammer ble isolert fra Arktis og norske fjorder for så å bli dyrket på laboratoriet for videre karakterisering. Flere kiselalgestammer viste seg å vokse raskt og inneholdt mer EPA enn det som er funnet tidligere.

- For de mest lovende isolatene ble det arbeidet videre med å finne de miljøbetingelsene som gir maksimal vekst og høyt innhold av de ønskede fettsyrene. Det viste seg at samspill mellom saltholdighet, næringstilgang og lysstyrke påvirket både veksthastighet og omega-3 innholdet. Forsøk med utendørs produksjon av nordlige og sørlige kiselalgestammer viste at værforholdene i Bergen er velegnet for EPA produksjon, men at opphavet til isolatene ikke var avgjørende, siden den sørlige algestammen viste seg å ha det høyeste EPA innholdet.

Avhandlingen konkluderer at mikroalger fra norske farvann har potensiale til å produsere verdifulle omega-3 fettsyrer og dermed bidra til en bærekraftig og kostnadseffektiv produksjon av de høyverdige fettsyrene EPA og DHA.

Personalia: 

Pia Steinrücken er født i 1985 og oppvokst i Basel i Sveits. Hun fullførte sin mastergrad i marin biologi ved Universitetet i Rostock, Tyskland i 2009.

Doktorgradsarbeidet har blitt gjennomført i forskergruppen Marin Mikrobiologi ved UiB i samarbeid med Uni Research, i tilknytning til EU prosjektet MIRACLES. Veiledere under doktorgradsarbeidet har vært Svein Rune Erga (UiB), Siv Kristin Prestegard (Uni Research/UiB), Hans Kleivdal (Uni Research/UiB), Jeroen de Vree (UiB) og Svein Mjøs (UiB).

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse