Gå til innhold
Annonse
Kurt Oddekalv
Kurt Oddekalv

Kurt Oddelakalv mener flubenzuron-rapporten fra Havforskningsinstituttet er svært dramatisk og viser at midlene utgjør en fare for folkehelsen.

Annonse

En ny rapport som Havforskningsinstituttet offentliggjorde på fredag viser at disse lusemidlene kan spores opp til 8 måneder etter behandling.

– Det er liten tvil om at bruken av gift har store miljømessige konsekvenser, sier forsker Ole Samuelsen, som er en av forfatterne bak rapporten, ti lNRK Møre og Romsdal.

–VI fant spor av lusemidler åtte måneder etter avlusing. Det betyr at ved oppdrettsanlegg som avluses to ganger i året vil være en permanent kilde av lusegift på havbunnen, sier Samuelsen.

Miljøvernforbundet sier til NRK at funnene til havforskerne er dramatiske.

– Dette er blant de verste giftene vi har tatt i bruk. Eneste løsningen er at disse stoffene straks blir forbudt å bruke, sier Kurt Oddekalv til NRK.

Miljøvernforbundet mener det også er grunn til å være bekymret for folkehelsen etter funnene til Havforskingsinstituttet.

–Nå er det påvist at giften finnes i fjordsystemet, og i villfisk som beiter rundt anlegget. Stoffet vil ikke gå ut av næringskjeden og mennesker som spiser fisk fra fjordsystemene der giften er, kan få i seg kreftfremkallende stoffer, sier Oddekalv.