Gå til innhold
Annonse
Erko sitt RAS anlegg i Sagvåg er levert av Nofitech. Foto: Nofitech
Erko sitt RAS anlegg i Sagvåg er levert av Nofitech. Foto: Nofitech

Nofitech melder at det norske eierfondet Longship kommer inn som eiere.

Annonse

Nofitech (Norwegian Fishfarming Technologies AS) melder selskapet har valgt å styrke seg på eiersiden. Det norske aktive eierfondet Longship, kommer nemlig inn som eiere og vil arbeide målrettet sammen med selskapet og gründerne for å utvikle deres strategi videre.

- Nofitech vil blant annet jobbe aktivt med å styrke organisasjonen, slik at vi øker vår leveransekapasitet. Samtidig skal dette frigi tid for selskapets gründere, som på den måten kan bruke sin tid mer effektivt i hvert prosjekt og med tett oppfølgning av våre kunder og partnere, skriver selskapet i en pressemelding,

Nofitech passerte en omsetning i 2017 på 84 millioner kroner, og har store vekstambisjoner i årene som kommer. Selskapet har nå seks heltidsansatte i administrasjonen, samt prosjektteam gjennom partnere.

Dagens eiere skal ifølge meldingen ha invitert Longship inn som partner for å utvikle selskapet videre, og for å kunne realisere de potensialene som ligger i en strategisk satsning på RAS fremover.

- Longship har den riktige kompetansen og en sammenfallende visjon med dagens eiere om hvordan selskapet skal utvikle seg og er derfor den riktige partneren for Nofitech på den videre reise,  sier Geir Løvik, Daglig leder i Nofitech i meldingen.

- Vi setter pris på tillitten fra Nofitech og gleder oss til å ta fatt på en unik situasjon hvor vi sammen med dagens eiere kan etablere en tydelig RAS leverandør og en plattform for videre vekst. Vi er imponert over utviklingen selskapet har hatt i 2017. Fremover vil vi bygge videre på det som er skapt til nå, samtidig som vi vil se på hvordan selskapet kan utvikle seg videre i kombinasjon med tilstøtende teknologi- og løsningsleverandører, sier Bernt Østhus, Partner i Longship i meldingen.

Det påpekes at dagens hovedaksjonærer har stor tro på Nofitechs framtidsutsikter, og blir med videre som betydelige deleiere. Longship vil ha en eierandel på 70% etter at transaksjonen er gjennomført.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse