Gå til innhold
Næringsminister Iselin Nybø i Ålesund. Foto: NFD
Næringsminister Iselin Nybø i Ålesund. Foto: NFD

Fra 1. juli starter Eksportstrategirådet i Ålesund arbeidet med å styrke norsk eksport.

Med opprettelsen av Eksportstrategirådet vil regjeringen satse mer strategisk og målrettet på eksport, i fellesskap med næringslivet.

 - Eksport og handel på tvers av landegrenser er helt avgjørende for verdiskapingen i Norge. Staten kan ikke vedta økt eksport, og det er bedriftene som eksporterer. Med Eksportstrategirådet kobler vi likevel næringslivet tettere på eksportarbeidet vårt, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding fra NFD. 

Regjeringen vil løfte frem de næringene som har konkurransefortrinn og koble disse med konkrete muligheter i verdensmarkedene, slik at flere norske bedrifter sammen kan utnytte muligheter i store internasjonale markeder.

Med opprettelsen av Eksportstrategirådet styrker regjeringen det eksisterende eksportfremmearbeidet. Rådet vil jobbe tett med næringslivet, virkemiddelapparatet og utenrikstjenesten for å identifisere, prioritere, finansiere og utvikle noen større strategiske eksportsatsinger mot internasjonale markeder i sterk vekst.

. Det er potensial for å øke både volumet og bredden i norsk eksporten. I tillegg til råvarer har vi høy kompetanse og unik tilgang til fornybare ressurser. For å hente ut potensialet i eksportarbeidet er det helt nødvendig med tettere samarbeid og å styrke vår strategiske satsing og våre prioriteringer. Det er flere områder vi kan ha særskilte fortrinn for å lykkes i internasjonale markeder og som vil skape nye og større muligheter for norsk næringsliv, sier Nybø.

Etablerer kontor i Ålesund

Eksportstrategirådet etableres i Ålesund, vil ha rundt mellom 10 og 15 ansatte og eget styre.

- Det er ikke tilfeldig at Eksportstrategirådet er lagt til Ålesund. Langs hele norskekysten finner vi en sterk næringskultur som historisk har hatt blikket rettet utover. Sunnmøre er en region som har holdt fast på dette og innehar et sterkt, eksportrettet næringsmiljø, sier Nybø.

I statsbudsjettet for 2021 er det bevilget 75 millioner kroner til strategiske eksportsatsinger. Midlene forvaltes av Eksportstrategirådet.

Status for handelen med utlandet:

  • Norsk eksport er på vei til å ta seg opp igjen etter koronaåret 2020. Den samlede eksporten i første kvartal 2021 var på 335 mrd. kroner, opp fra 310 mrd. kroner første kvartal 2020. Menon anslår at norsk eksport vil ende på 1 380 mrd. kroner i 2021. 
  • I 2020 fikk Norge et underskudd på 20 milliarder kroner på vare- og tjenestehandelen med utlandet.
  • I 2020 økte antall eksporterte fat råolje sterkt, mens tjenesteeksporten sank. Mens prisene på norske eksportvarer falt, og ble det underskudd på utenrikshandelen for første gang siden 1988.
  • Norsk vareeksport falt med 15 prosent i 2020. Det er først og fremst lave olje- og gasspriser som trekker ned tallene. Også lave strømpriser, laksepriser og færre turister bidrar til dette.
  • I 2020 eksporterte norske bedrifter varer for 773 milliarder kroner. Samtidig importerte vi varer for 763 milliarder kroner. Handelsoverskuddet for varer endte derfor på om lag 10 milliarder kroner i 2020.
  • Importen av varer har holdt seg stabil gjennom koronaåret 2020. Regjeringen har stimulert etterspørselen i norsk økonomi, og det har vært lave renter. Mange norske forbrukere har hatt råd til å handle som før, derfor importerer vi fremdeles varer fra utlandet.

Har du en sak du
vil tipse oss om?