Gå til innhold

Emilsen Fisk og SinkabergHansen i tettere samarbeid

Daglig leder Roy Emilsen i Emilsen Fisk (til venstre) og nestleder Svein-Gustav Sinkaberg hos SinkabergHansen imøteser gode resultat av tettere praktisk samarbeid. Foto: Tom Lysø
Daglig leder Roy Emilsen i Emilsen Fisk (til venstre) og nestleder Svein-Gustav Sinkaberg hos SinkabergHansen imøteser gode resultat av tettere praktisk samarbeid. Foto: Tom Lysø

SinkabergHansen og Emilsen Fisk undertegnet nylig en viktig samarbeidsavtale partene håper skal gi effekt og fordeler.

–  Vi er helt i startfasen av noe som vi mener vil få stor betydning for begge parter. Det er vesentlig at selskapene har samme filosofi og tilnærming til fortsatt utvikling og drift, sier Svein-Gustav Sinkaberg i en pressemelding.

Daglig leder Roy Emilsen hos Emilsen Fisk er også svært tilfreds med avtalen.  Samarbeidet innebærer ikke minst en økonomisk modell med prosentvis eierskap av fisken på hver enkelt lokalitet hos de to frittstående oppdrettsselskapene med hovedkontor på Namdalskysten

– Vi håper og tror dette skal bli positivt. Videre oppleves det tryggere å være flere sammen med god kompetanse, sier Emilsen.

Nå kan de to selskapene drifte hverandres fisk og spre risikoen i forhold til sykdom og eventuelle driftsmessige utfordringer.  SinkabergHansen driver 16 matfiskkonsesjoner i Vikna, Nærøy, Bindal og Brønnøy kommune. Emilsen Fisk sine oppdrettslokaliteter er fra Fosnes i sør til Leka i nord, og selskapet har seks konsesjoner for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret.

Roy Emilsen og Svein-Gustav Sinkaberg understreker at selskapene fortsatt skal bestå som egne virksomheter med sine egne lokaliteter og konsesjoner. Tidligere i 2017 etablerte de to aktørene med hovedbase på Namdalskysten SBH Emilsen Akvamiljø (SEA) AS, et selskap som skal ha fokus på kontroll på lusenivå.

Konsernet SinkabergHansen AS med hovedkontor og fabrikk på Marøya i Nærøy hadde i fjor en omsetning på 1,99 milliarder kroner og endte med et resultat på 492 millioner. Emilsen Fisk AS har base og fabrikk på Lauvøya i nabokommunen Vikna. I fjor omsatte Emilsen Fisk for 394,5 millioner og hadde et overskudd på vel 50 millioner kroner.

Har du en sak du
vil tipse oss om?