Gå til innhold
Annonse
No man is an island...every man is a piece of the continent: - Jeg har fulgt debatten om størrelsen på sonene for det siste ILA-utbruddet i Troms. Det er klart at innføringen av slike soner får konsekvenser for næringslivet i området. Konsekvensene vil imidlertid bli enda større hvis man ikke klarer å bekjempe sykdommen, skriver Kristina Landsverk i denne kommentaren. Foto: Pål Mugaas Jensen.
No man is an island...every man is a piece of the continent: - Jeg har fulgt debatten om størrelsen på sonene for det siste ILA-utbruddet i Troms. Det er klart at innføringen av slike soner får konsekvenser for næringslivet i området. Konsekvensene vil imidlertid bli enda større hvis man ikke klarer å bekjempe sykdommen, skriver Kristina Landsverk i denne kommentaren. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Et høyt nivå på biosecurity eller biosikkerhet er avgjørende for å bedre fiskehelsen i verdens akvakultur. Men utgangspunktet for å få på plass en god biosikkerhet varierer. Mens noen så vidt har begynt å bygge grunnmuren, har andre allerede bygget mange etasjer på huset.

Annonse

Denne fagkommentaren er skrevet av: Kristina Landsverk, fagdirektør – CVO – Mattilsynet, hovedkontoret.
Kristina.Landsverk@mattilsynet.no

FAIRR, et globalt nettverk for investorer som vurderer risiko og muligheter knyttet til Environmental Social and Governance (ESG) i intensive husdyrproduksjoner, har akkurat gitt ut en rapport om akvakultur. I utgangspunktet ser de det store potensialet akvakultur har. Industrien beskrives i dag å ha en verdi på 230 milliarder dollar og en vekst per år siden 2000 på 6 prosent.

Fire risikofaktorer for akvakultur

Samtidig pekes det på en rekke risikofaktorer. På kort sikt fremheves fire: sykdom, manglende åpenhet og matkriminalitet, forurensing og bruk av antibiotika. Det gis eksempler for hver faktor.

For sykdom pekes det på ILA-epidemien i Chile som kostet chilensk akvakultur 2 milliarder dollar og 20 000 arbeidsplasser. Når det gjelder antibiotika pekes det spesielt på reker. I januar i år påviste amerikanske myndigheter antibiotika i 15 prosent av forsendelsene av reker fra India. India står for 35 prosent av eksporten til USA.

Skal akvakultur på verdensbasis utvikle seg er det behov for investeringer. Så lenge risikoen beskrives som høy, slik som i denne rapporten, vil investorer holde fingrene fra fatet.

Biosikkerhet på agendaen

En viktig forutsetning for god helse hos akvakulturdyr er gode systemer for biosikkerhet. Her ligger grunnlaget for å hindre utbrudd av sykdommer og dermed også en reduksjon av bruken av antibiotika.

Internasjonale organisasjoner som arbeider med helse hos akvakulturdyr setter nå søkelyset på biosikkerhet. Her snakker jeg om FNs organisasjon for ernæring og landbruk, FAO og Verdens Dyrehelseorganisasjon, OIE.

FAO har startet arbeidet med å utvikle en progressive plan for å få på plass en nasjonal og internasjonal forbedring av biosikkerheten innen akvakultur. OIE arbeider med et nytt kapitel i sin akvakulturstandard, (Aquatic Code), som tar for seg biosikkerhet.

Bygge grunnmuren først

Et av de store problemene er den store forskjellen i nivået på arbeidet med biosikkerhet i de forskjellige landene. Som jeg skriver i overskriften er «en manns tak en annen manns gulv».

Les hele saken i siste utgave av Norsk Fiskeoppdrett nummer 8.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse