Gå til innhold
Rognkjeksen i merdene klarer seg ikke bare på å beite lus av laksen. Den må også ha eget fôr, og her fyller driftstekniker Tor Kristian Løvmo opp en av de mange automatene på Lismåsøy ved Brønnøysund. Foto: SinkabergHansen.
Rognkjeksen i merdene klarer seg ikke bare på å beite lus av laksen. Den må også ha eget fôr, og her fyller driftstekniker Tor Kristian Løvmo opp en av de mange automatene på Lismåsøy ved Brønnøysund. Foto: SinkabergHansen.

Etter mye systematisk jobbing kan SinkabergHansen sammen med flere selskap operere i PD-fri sone. Dette har ført til svært gode resultater på økonomien deres.

SinkabergHansen hadde i 2018 en omsetning på 2,5 milliarder, en økning på 774 millioner kroner i forhold til 2017.

Selskapet forklarer omsetningsøkningen med økt produksjon i 2018 og en god laksepris. De hadde en god produksjon gjennom året, og det var ingen situasjoner med utslakting, som var tilfellet året før.

Gode priser på laksen

Driftsresultatet til Rørvik-selskapet ble på 441 millioner, en økning på 225 millioner i forhold til 2017.

Ifølge årsberetningen deres oppnådde konsernet snittpriser på salg på 58,82 kr i 2018 mot 50,36 i 2017. Prisen på filet opplyser de var tilnærmet lik i 2018 sett i forhold til 2017. 

Konsernet er selvforsynt med smolt. Produksjonen har i 2018 foregått i konsernets datterselskap Bindalssmolt AS på Svaberget, samt i de to anleggene til Åsen Settefisk AS på hhv. Åsen og Flatanger. I tillegg har konsernet mottatt settefisk fra Sisomar AS hvor AS Aqua har eierskap.

Bindalssmolt AS produserer smolt ved Svaberget i Bindal kommune, og leverte i 2018, ca 3,6 millioner smolt. Av dette ble ca 2,3 millioner smolt levert til eksterne samarbeidspartnere, mens resten ble levert til konsernets matfiskavdeling. 

Felles drift med Emilsen Fisk

Til sammen har SinkabergHansen-konsernet en MTB på 12 239 tonn. I tillegg har konsernet samdrift med oppdrettsselskapene AS Aqua, 1 592 tonn og Norsk Havbrukssenter Oppdrett AS – 265 tonn.

Nøkkeltall for 2018 og 2017.
Nøkkeltall for 2018 og 2017.

Høsten 2017 ble det inngått samdriftsavtale med Emilsen Fisk AS. Dette innebærer at selskapene har felles drift av all fisk som settes ut fra og med høsten 2017. 

Produksjonen er fordelt på flere ulike soner for brakklegging. Hver sone blir driftet med eget personell, og har egne anlegg, båter og annet produksjonsutstyr.

Godt rustet mot lakselus

Konsernet har i 2018 driftet lokaliteter i kommunene Nærøy, Vikna, Bindal, Brønnøy og Herøy i Nordland.

- Produksjonsmessig har 2018 vært bedre enn 2017. Det har vært en jevn og god produksjon, og vi har ikke hatt situasjoner hvor en må ha utslakting grunnen sykdom. Det er lagt ned svært store ressurser når det gjelder forebygging og bekjemping av lakselus. Nivået av lakselus har gjennom hele 2018 ligget under gjeldende krav satt av myndighetene, og konsernet mener å være godt rustet for håndtering av lakselus i fremtiden, kommer det frem i årsberetningen.

Selskapet har jobbet systematisk sammen med øvrige oppdrettere i området i 2018 for å få området PD fritt. Et omfattende arbeid er lagt ned, og de er godt fornøyd med å lykkes med å få området PD fritt.

Har du en sak du
vil tipse oss om?