Gå til innhold
Egil Johansen
Egil Johansen

Egil Johansen i Nord-Senja Fiskeindustri AS har brukt strømbedøving i over tre år, og utanom dei fire første månadane, har dette fungert veldig bra. -Vi har ikkje fått ei klager etter vi var ferdige med innkøyringsperioden, seier Johansen.

Kari Johanna Tveit I går sende Norsk Sjømatbedrifters Landsforeining (NSL) ut ei pressemelding og eit brev til Fiskeri- og kystdepartementet der organisasjonen framheva at det er behov for enno lenger tid med dispensasjon for bruk av CO2 ved bedøving av laks før slakting. Dette vert forklart med at det ikkje enno ikkje finst ein type utstyr som fungerar optimalt på all fisk. Egil Johansen i Nord-Senja Fiskeindustri AS forstår behovet for ei utsetting dersom systema ikkje fungerar, men han er veldig fornøgd med sin singelbedøvar frå Sotra Maskin Produkter AS. Selskapet gjorde investeringane i 2006, og etter ein tilpassingsperiode på fire månadar med prøving og feiling, har systemet fungert veldig bra. -Etter den første perioden har vi ikkje fått ei einaste klage frå kundane, og fisken har gått til mange ulike bruksområde og mange ulike nasjonar, framhevar Johansen.

Logistikken må fungere Men Johansen er opptatt av å få fram at ein ikkje berre må sjå på sjølve singelbedøvaren, og korleis denne fungerar. Logistikken før og etter er også avgjerande for å få maskina til å fungere slik den skal. -Dersom det kjem 60 fiskar på ein gong, så fungerar det ikkje. Tilføring av fisk må skje jamt og trutt, det er jo ein singelbedøvar vi snakkar om, seier Johansen til Norsk Fiskeoppdrett/kyst.no. Må tilpassast på dei ulike bedriftene Sjølv om tilpassinga på Nord-Senja Fiskeindustri har fungert, så trur Johansen det er mange ulike faktorar som verkar inn. Hans system er enkelt, billeg og praktisk, men han framhevar at det heilt sikkert vil vere meir komplisert på større anlegg.

Har du en sak du
vil tipse oss om?