Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsfoto av lakselus: Pål Mugaas Jensen og Lars Are Hamre.
Illustrasjonsfoto av lakselus: Pål Mugaas Jensen og Lars Are Hamre.

Det har vært en nedgang i antall tilfeller lakselus over grensen, og det har vært nye tilfeller med mistanke om PD i uke 11.

Annonse

I uke 11 var det ifølge Barentswatch en nedgang i antall lokaliteter av lakselus over grensen, fra åtte lokaliteter i uke 10 til fem. Sammenlignet med samme tid i fjor er dette en nedgang fra 10 lokaliteter. 

Av de berørte lokalitetene i uke 11 var tre matfiskanlegg, ett stamfiskanlegg og en lokalitet med både stamfisk og matfisk. I uke 5 var ti lokaliteter over grensen, og det kan se ut som antall tilfeller dermed har gått nedover.

Liten nedgang i PD

Det har ifølge BarentsWatch per 20. mars 2019 i  2019 totalt vært 143 utbrudd eller mistanke om PD. Og dette er ifølge BarentsWatch en liten nedgang fra totalt 153 på samme tid i fjor.

Nedgang i lokaliteter med lakselus over grensen. Illustrasjon: Barentswatch
Nedgang i lokaliteter med lakselus over grensen. Illustrasjon: Barentswatch

Det var to tilfeller av PD-mistanke i uke 11, ett i Hordarland og ett i Møre og Romsdal. Sammenlignet med uke 5 har antallet tilfeller om mistanke eller påvist PD hatt en økning på fire tilfeller, slik at PD-situasjonen er noenlunde stabil.

Antallet tilfeller av ILA har holdt seg stabilt på fem lokaliteter siden uke 5. Samtidig er dette en økning med fire lokaliteter fra samme tid i fjor.

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse