Gå til innhold
Annonse

Vil ha mer kunnskap om utslipp av organisk materiale og næringsalter fra havbruk

FHF ønsker mer kunnskap om utslipp av organisk materiale og næringsalter. De lyser ut intill 3 millioner NOK. Illustrasjonsfoto laksemerder. Foto: Pål Mugaas Jensen.
FHF ønsker mer kunnskap om utslipp av organisk materiale og næringsalter. De lyser ut intill 3 millioner NOK. Illustrasjonsfoto laksemerder. Foto: Pål Mugaas Jensen.

FHF har kommet med en utlysning på intill tre millioner kroner for å utarbeide en samlet og godt oppdatert kunnskaps- og erfaringskartlegging om effekter av og muligheter for utnyttelse av utslipp av organisk materiale og næringssalter fra havbruk.

Annonse

Miljøeffekter av organisk materiale og næringssalter sluppet ut fra produksjon av laks og regnbueørret frem til slakting får stadig større oppmerksomhet, melder FHF på sine nettsider. 

Havforskningsinstituttet har i sine risikovurderinger vurdert sannsynligheten for uakseptable miljøeffekter som liten, med unntak av enkelte områder der lokale effekter kan oppstå. I noen tilfeller er det også sannsynlig at utslipp av organisk materiale og næringssalter fra havbruk kan være en positiv ressurs i miljøet. Organisk materiale fra lakseoppdrett kan også ses på som en ressurs på avveie.

Ønsker å samle kunnskap og erfaring

- Det er etterspurt en grundig kunnskapssammenstilling om utslipp av og muligheter for utnyttelse av næringssalter og organisk materiale fra produksjon av laks og regnbueørret, med fokus blant annet på kvantifisering, miljøeffekter, rense- og utnyttelsesmuligheter, derfor kommer FHF med denne utlysningen nå, skriver de. 

Utlysning

Søknadsfrist: 10. juni 2019
Status: Pågående

Les og last ned hele utlysningen

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse