Gå til innhold

FHF-prosjekt: Sensorisk bransjestandard for marine oljer

Marinolje. Foto: Foto: Helge Skodvin/NIFES.
Marinolje. Foto: Foto: Helge Skodvin/NIFES.

I dag finnes det ingen faste standarder eller krav tilknyttet sensorisk kvalitet til norskproduserte omega-3-oljer. Det er et stort behov for utvikling av en slik standard, både for smaksgaranti til kunder men også for verdien av kvalitetskontroll til bedrifter. Et nytt FHF prosjekt skal nå se på utviklingen av denne standarden, kommer det frem i en pressemelding.

I dag finnes det ingen faste standarder eller krav tilknyttet sensorisk kvalitet til norskproduserte omega-3-oljer. Det er et stort behov for utvikling av en slik standard, både for smaksgaranti til kunder men også for verdien av kvalitetskontroll til bedrifter. Et nytt FHF prosjekt skal nå se på utviklingen av denne standarden.

- God sensorisk kvalitetskontroll vil bidra til økt sikkerhet i tilknytning til næringsaktørenes produktportefølje, og mer standardisert og stabil kvalitet, sier Frank Jakobsen som er FHF ansvarlig på prosjektet.

Et utvalg av Blue Leagasea sine medlemsbedrifter har i samarbeid med Møreforsking og Nofima allerede utviklet en metode for kvalitetskontroll av marine oljer. Kvalitetskontrolltesten er første skritt i systematisering av det sensoriske arbeidet innad i omega-3-bedriftene.

Metoden inneholder et foreløpig aromahjul basert på ulike avvik som en kan finne i marine oljer. Dette oppstartede FHF prosjektet skal nå gå videre med å utvikle en bransjestandard der en fastsetter spesifikke krav til sensorisk kvalitet. Møreforsking AS har prosjektledelsen. Industrien ser i økende grad også etter nye råstoffkilder.

Økt kunnskap om sensoriske egenskaper til marine oljer vil gjøre det mulig å kartlegge om nye råstoffkilder gir prosesserte oljer med akseptabel kvalitet. Standarden skal samsvare med den allerede etablert internasjonale kjemiske kvalitetsstandarden.

Har du en sak du
vil tipse oss om?